Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКОВИТЕ СИНДИЦИ ЩЕ ПЛАЩАТ ЗА ГРЕШКИТЕ СИ

Чак през декември Фондът за гарантиране на влоговете в банките ще поеме контрола над фалиралите институции, чиято несъстоятелност не е приключила. След дълго бавене парламентарната Комисия по правни въпроси най-сетне се произнесе по окончателният вариант на текстовете от Закона за банковата несъстоятелност. Но гласуването им в пленарната зала ще стане чак след лятната ваканция на парламента. А според изрична разпоредба в закона той ще влезе в сила три месеца след обнародването му в Държавен вестник. Което означава, че ще може да се прилага едва през декември. Тримесечният срок е необходим, за да има време Фондът за гарантиране на влоговете да се подготви за новите си функции по управление на фалиралите банки. Освен това фондът, управляван от Милети Младенов, ще поеме и започналите вече производства по несъстоятелност. В момента те са девет, но до декември вероятно ще са по-малко. Очаква се дотогава да бъдат продадени Кредитна и Добруджанска банки.Само месец след като Законът за банковата несъстоятелност влезе в сила, синдиците на фалиралите институции ще трябва да представят във фонда подробен отчет за това, докъде е стигнало производството. Два месеца по-късно техните правомощия ще бъдат прекратени. Но някои от синдиците може и да бъдат преназначени. Парливият въпрос за тяхното възнаграждение вече намери компромисно решение. Депутатите гласуваха през първите шест месеца от назначаването им синдиците да получават твърдо възнаграждение, което ще бъде между 10 и 30 минимални работни заплати за страната. След това те ще заделят за себе си само процент от осребреното през месеца имущество. Новост в Закона за банковата несъстоятелност е изискването синдикът да блокира по своя сметка парични средства, които служат като гаранция за доброто му управление. Точният им размер се определя от Фонда за гарантиране на влоговете, който е техен работодател, но сумата не може да бъде по-малка от тримесечното възнаграждение на синдиците.

Facebook logo
Бъдете с нас и във