Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКОВИТЕ ПРЕВОДИ В ЕВРОЗОНАТА ЩЕ ПОЕВТИНЕЯТ

Разходите за превеждането на пари по банков път между държавите членки на еврозоната ще намалеят рязко, след като приключат преговорите между водещите финансовокредитни институции тук, започнали под натиска на Европейската комисия. Съгласно договореностите, които се очаква да бъдат огласени до няколко седмици, банките ще облагат преводите помежду си с максимална твърда такса от 3 евро за малки суми. Това ще намали средните разходи на клиентите до 10-12 евро в сравнение със 17 евро, които се плащат сега за малките трансгранични разплащания. За сравнение - за преводите на територията на всяка държава от Евроленд се плаща по 1 евро. Намаляването на цената на услугата, според Европейската комисия, е ключов фактор за гладкото въвеждане на евробанкнотите и монетите в началото на 2002 година.
Отделните групи потребители също твърдят, че високите разходи за трансгранични банкови преводи са бариера за създаването на единен европейски пазар. А Комисията от две години натиска играчите от финансовия сектор да свалят комисионите до нива, близки до цените на операциите на собствените си територии. Основният мотив на експертите е, че клиентите от различните страни на еврозоната не трябва да плащат високи такси за превод на пари по банков път, след като ще използват едни и същи банкноти и монети.
Предложенията на банките трябва да получат одобрение от Марио Монти, който отговаря за свободната конкуренция, защото в тях се съдържа споразумение за фиксиране на цени.
Според Федерацията на европейските банки, която обединява 3000 финансовокредитни институции, твърдата такса за междубанковите преводи ще доведе до рязко намаление на цените на услугите, плащани от клиентите. Но те ще останат по-високи от тези за вътрешните преводи, защото банковите системи в еврозоната не са еднакво конкурентноспособни. Запознати с кухнята обаче твърдят, че макар Федерацията на европейските банки, Европейската асоциация на кооперативните банки и групата на европейските спестовни банки да са в заключителна фаза на преговорите, има доста нерешени технически трудности, които за пореден път могат да отложат финала им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във