Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банковите кредитите за бизнеса с лек ръст през февруари

През февруари 2022 г. основният лихвен процент (ОЛП) остава 0.00% и запазва нивото си спрямо януари. Индексът ЛЕОНИА Плюс през втория месец на тази година е минус 0,40 процента, а през януари 2022 г. не е наличен. Лихвеният процент по свръхрезервите остава непроменен на ниво от  минус 0,70 процента, съобщава Българската народна банка.

През февруари средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0,04 процентни пункта до 2,96 на сто, а по тези над 1 млн. евро -  с 0,01 процентни пункта до 2,23 на сто.

Средният лихвен  процент по кредитите на фирмите  в размер до 1 млн. евро, договорени в евро, остава непроменен на ниво от 2,24 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро намалява с 0,03 процентни пункта до 2,36 на сто. През февруари средният лихвен процент по овърдрафта на бизнеса в левове се понижава с 0,02 процентни пункта до 2,36 на сто, а по овърдрафта в евро – с 0,03 процентни пункта до 1,80 на сто. 

През втория месец средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0,59 процентни пункта до 7,77 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити пада с 0,61 процентни пункта до 8,21 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0,02 процентни пункта до 2,60 на сто, а ГПР по тези кредити – с 0,04 процентни пункта до 2,84 на сто. През февруари 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове  за домакинствата спада с 0,10 процентни пункта до 14,75 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0,04 процентни пункта до 20,48 на сто. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във