Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Банковите баланси продължават да растат

Двайсет са кредитните институции, които оперират в България в края на 2018-а, като основна част от тях са дъщерни дружества на големи европейски банкови групи. "Българският банков пазар е умерено концентриран, тъй като 55% от общите активи на сектора са собственост на 5-те най-големи банки", отчитат в тази връзка експертите на консултантската компания "Делойт".

Най-големите трансакции на местния банков пазар в последните години са шест. А именно:

- През 2019 г. в следствие на екзит стратегията на няколко гръцки банки от българския пазар, Пиреос Банк продава 99.8% от дела си на Пощенска банка, чиято цел е да засили позицията си у нас. 

- През 2018 г. ОТP Банк подписва споразумение за придобиване на 99.74% от дела на Сосиете Женерал Експресбанк.

- Пак през 2018 г. българската Инвестбанк купува Търговска банка "Виктория" от обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка.

- През 2017 г. лихтенщайнският фонд Novito Opportunities получава разрешение от българския регулатор за придобиването на 67.7% от дела на Общинска банка. Общинска банка по онова време е 16-та на пазара по активи с 1.56% пазарен дял. След сделката Българска банка за развитие остава единствената държавна банка в страната. 

- През декември 2016 г. Националната банка на Гърция продава дъщерното си дружество ОББ на KBC Груп. През 2018 г. СИБАНК и ОББ се сливат, а новата банка става 3-та по големина на местния пазар.

- През 2015 г. Пощенска банка придобива Алфабанк.

"Наблюдаваме отблизо голям брой приключили наскоро сделки, затова виждаме, че и продавачите и купувачите разполагат със солидна финансова мощ за извършване на придобивания. Въз основа на това очакванията за следващите години са за продължаващ постоянен поток от сделки на банковия пазар в Централна и Източна Европа", твърдят банковите анализатори.

Проучването на "Делойт" показва още, че банковите пазари с най-голям брой сливания и придобивания в района на Централна и Източна Европа в периода 2015 г. - септември 2019 г. са Украйна (14 трансакции), Сърбия (11), Полша (10), Румъния (10) и Унгария (8).

Най-активният купувач в региона е унгарската OTP Банк (8 трансакции, сред които е и сделката за придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк в България), следвана от полската държава с 4 придобивания от 2015 г. насам посредством сделките на PZU и Alior Bank (и двете с държавата като мажоритарен собственик).

Най-активните продавачи пък са Сосиете Женерал Експресбанк (6 трансакции), Райфайзен банк (5 сделки) и гръцките банки, сред които Пиреос, Националната банка на Гърция, Алфа Банк и Юробанк, които са продали 12 банки в посочения период.

"Динамиката на банковите пазари в България и Европа е очевидна и несъмнено ще постави редица предизвикателства пред сектора.

Дигитализацията, бързината на предоставяне на услуги, подобрените продукти ще бъдат основнен двигател на развитието на българските банкови институции. А те няма как да бъдат постигнати без ефективност, оптимизация на ресурсите и икономии от мащаба. Наред с това в България се наблюдава стабилно икономическо развитие, което допринася за възходящата тенденция в резултатите на банките. Всички тези фактори водят до засилен инвеститорски интерес от международни финансови групи, който ще продъжи и през следващите години", коментира Силвия Пенева, управляващ партньор в "Делойт" България. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във