Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Банковите акции заспаха зимен сън

Борсовият пазар у нас не впечатли с нищо и през ноември. Най-малко с оптимизъм. Цените бяха стабилни, но на ниски равнища.


Банковите акции не останаха незабелязани от инвеститорите и се търгуваха сравнително активно на БФБ-София. Но се представиха по различен начин през ноември. Книжата на Първа инвестиционна банка (ПИБ) и на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) започнаха месеца с най-високите си котировки, но в следващите дни губеха скорост и поевтиняха значително на фона на показаното до момента. Но пък акциите на Централна кооперативна банка (ЦКБ) и на Корпоративна търговска банка (КТБ) запазиха спокойствие и стойността на техните книжа остана около стойностите им от октомври.


Въпреки падащите цени на банковите акции някои от борсовите играчи успяха да си докарат прилични приходи, като се освободиха навреме от книжата си в публичните банки. В двадесетте борсови дни на ноември бяха изтъргувани 392 960 такива акции, което е с 66.07% повече спрямо октомври.


Търговията с книжа на


Българо-американска кредитна банка

трети пореден месец продължава стабилно на нива от над 5 лв. за един брой, но вече има явни знаци, че цената може да падне и по-надолу.


Книжата на БАКБ започнаха още първата борсова сесия за ноември с най-високата си стойност - 5.35 лв. за акция, но това бе с 25 стотинки под върха за октомври. Това обаче е единственото хубаво нещо, с което ще запомнят единадесетия месец притежателите на такива книжа. В следващите дни котировките им започнаха да губят стойност и да се пързалят по ценовата стълбица -5.30, 5.20, 5.10лв. едната. Интересът и търпението на инвеститорите се топяха с всяка борсова сесия. Показателен е фактът, че в тринадесет от тях нито един търговец не откри дори и най-малка причина да участва в сделки с акциите на Българо-американска кредитна банка. А през втората половина на месеца това се случи само два пъти, и то с по няколко акции.


Това мъчение за акционерите на БАКБ приключи на 28 ноември, когато книжата й стъпиха на месечното си дъно от 5.01 лв. за дял. При положение че през октомври най-ниската им котировка беше 5.35 лева. В крайна сметка и най-високата, и най-ниската им цена останаха под тези от октомври. Последва още една борсова сесия без сделки по тази позиция и още веднъж имаше продажба на цена 5.01 лв. за акция в последния ден на ноември. Тази котировка е с тридесет и четири стотинки под отчетената в края на октомври и това издърпа надолу оценката на банката на Цветелина Бориславова. Този път тя е с 6.36% по-ниска и според борсовите играчи БАКБ в края на ноември струва 123.703 млн. лева. Въпреки това пазарната й капитализация остава доста над границата от 100 млн. лв., която тя прескочи още през юни.


Логично при тези цени търговията с акциите на БАКБ не беше много активна през ноември, но в малкото покупко-продажби са направени общо 10 478 прехвърляния на книжа при 3868 през октомври и 6965 през септември.


Книжата на


Централна кооперативна банка

nbsp;


запазиха спокойствие през ноември, като стабилно заседнаха под нивото от шестдесет стотинки при един лев номинал - тесните рамки между 0.55 и 0.59 лв. за акция.


Най-интересното с акциите на ЦКБ се случи в първата седмица на месеца. Тогава имаше три опита за раздвижване - инвеститорите предложиха по шестдесет стотинки за една акция на кредитната институция. А цената от 0.602 лв. за един брой така и си остана най-високата за ноември, но все пак тя е с 32 стотинки под върховата им стойност от октомври.


В следващите дни реалността тушира мечтите на инвеститорите и котировките продължиха да губят стойност и леко да падат надолу, докато се върнаха на старите си равнища. Цените на акциите намериха своето равновесие на 26 ноември, когато стъпиха на кота 0.555 лв. за дял. През октомври най-ниската котировка за акциите от групата Химимпорт беше при 0.549 лева. За най-голямо съжаление на притежателите на такива книжа ЦКБ отново е с най-големия спад между двете гранични котировки сред четирите публични банки (-7.91%).


Но ЦКБ остана сред най-ликвидните позиции на БФБ-София. И в резултат на всичко това собственика си смениха179 107 акции при само 147 175 бройки през октомври.


Свиването на котировките в последните търговски дни на ноември отне по още няколко стотинки от цените на тези акции и те затвориха месеца при 0.559 лв. за дял. Така в крайна сметка останаха с четири стотинки под стойността си в края на октомври. А това стопи още от пазарната капитализация на кредитната институция, която вече е 63.253 млн. лв. при 67.893 млн. лв. през октомври. А това означава, че за двадесет и втори пореден месец оценката за ЦКБ остава под границата от сто милиона.


Единствено търговията с книжата на


Корпоративна търговска банка

nbsp;


вървеше нагоре и в края на ноември зарадва акционерите й с покачване на цените. А началото и ходът на сделките в първата половина на месеца не даваха такива надежди. Цените в този период бяха под отчетените през октомври, а в повечето търговски сесии не се яви нито един инвеститор със заявки по тази позиция.


Оживлението дойде в последните дни. След като на 27 ноември книжата на КТБ отбелязаха най-ниската си котировка за месеца - 74.115 лв. за един брой, те поеха глътка въздух и изплуваха нагоре. Но все пак останаха с 2 лв. под стойността им през октомври.


В следващите сесии ентусиазмът и най-вече прехвърлянето на голям пакет от около 32 хил. акции на Корпоративна търговска банка вдигнаха още цените. И в крайна сметка книжата на кредитната институция намериха своя връх при 79.901 лв. за дял (на 29 ноември)и зарадваха акционерите с рекорден ценови ръст сред четирите публични банки от 7.8 процента. Акциите на КТБ обаче все пак поевтиняха с 10 стотинки спрямо най-високата им котировка през октомври от 79.99 лева.


И в последния борсов ден тези книжа запазиха устрема си и затвориха единадесетия месец при 79.9 лв. за един брой. Тъй като тази цена е с над два лева над отчетената в края на октомври, това се отрази и върху оценката на банката. Тя добави над тринадесет милиона към пазарната капитализация на КТБ, която в края на ноември е 479.4 млн. лева.


В дванадесет от търговските дни през ноември нямаше сделки с акциите на КТБ, но ценовото раздвижване в последната седмица и големият брой изтъргувани книжа тогава оправиха статистиката. Общо 34 335 дяла си размениха пазарните участници при прехвърлени 4013 за октомври.


Свиването на печалбата на


Първа инвестиционна банка

nbsp;


за деветмесечието с около една трета повлия върху настроението на акционерите й, които предпочетоха разпродажбите, вместо да наблюдават безмълвно обезценяването на инвестицията си. Това пък много бързо се отрази върху цените на акциите и те се спуснаха по стръмното.


През първата седмица на ноември котировките поддържаха донякъде стойността си от края на октомври, като на 2 ноември отбелязаха най-високото си постижение за месеца - от 1.548 лв. за един брой. След това обаче нямаше нещо, което да ги задържа. И книжата продължиха да губят стойност - 1.5, 1.4, 1.3 лв. за акция. Мъките за акционерите сякаш нямаха край - на 30 ноември беше ударено и месечното дъно от 1.287 лв. за дял. За сравнение - през октомври най-ниската котировка за тези акции беше 1.541 лева. За голямо съжаление на притежателите на такива книжа те трябваше да преглътнат най-големия спад между двете гранични котировки сред четирите публични банки -16.14 процента. Освен това разпродажбите на книжа на ПИБ доведоха до това, че най-високата и най-ниската цена останаха под тези от октомври.


Тъй като стойността от 1.287 лв. в последната борсова сесия за ноември е с двадесет и шест стотинки под тази от края на октомври, пазарната оценка на банката също загуби с 2.893 млн. лева. Така че в този ден борсовите играчи оцениха ПИБ на 141.57 млн. лева. По този начин за седми пореден път през тази година кредитната институция остава с пазарна капитализация под 200 млн. лева.


По-ниските цени на акциите на ПИБ активизираха сделките и доста от инвеститорите осребриха вложението си. По тази причина 169 040 акции на финансовата институция смениха собственика си. Сделките ставаха в широките граници между 1.287 и 1.548 лв. за един брой. През октомври общо 57 603 акции бяха обект на покупко-продажба.


Обикновено търговията на БФБ-София започва да показва признаци на съживяване в края на годината. Предпразничните разпродажби по някои позиции вече са в ход - някои инвеститори се надяват да спечелят от добрите цени и да инвестират в нещо различно - да се включат в коледните и новогодишните приготовления. Трети го правят, за да спасят каквото могат от инвестициите си.


Своя негативен отпечатък върху капиталовия ни пазар ще продължи да оказва и депозитната треска, която у нас не утихва. Средствата в тази посока растат и в края на октомври домакинствата са прибрали в банките над 34.9 млрд. лева. Предоставянето на кредити позатихна, но приходите от лихви и такси осигуряват добри парични постъпления в банките, което увеличава печалбите и резервите им.


Въпреки че тези пари остават извън икономиката, притежанието и търгуването на акции от публичните банки дава възможност за получаването на някакви прилични приходи от фондовата борса.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във