Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Банковите акции спринтират

Банковите акции поддържат добро ценово темпо вече няколко месеца и котировките им постоянно добавят стойност. Това, заедно с положителните финансови резултати на кредитните институции запазва интереса на инвеститорите към тях. Някои от притежателите на книжа от петте публични банки разпродаваха и събираха печалбите си от доброто вложение, а други се редят да си купят от техните книжа в очакване на нови ценови подскоци.


От активната търговия през февруари произтекоха повече сделки с банковите акции. В двадесетте търговски дни през фондовата борса се "преляха" 2 522 012 книжа, или с над 31% над броя им през януари.


За радост на инвеститорите три от публичните банки - Централна кооперативна банка, Корпоративна търговска банка и Българо-американска кредитна банка, приключиха февруари с най-високите си месечни цени, което логично повиши и още пазарната им капитализация.


Акциите на


Централна кооперативна банка

запазиха доброто доброто си представяне от началото на годината, а цените им надскочиха тези от януари. Акционерите трескаво пресмятаха печалбите си още от първия борсов ден, макар че в първата седмица книжата на Централна кооперативна банка (ЦКБ) започнаха от най-ниското ниво - 1.37 лв. за една. Тази цена обаче е доста над най-ниската в предходния месец (1.001 лв.).


Оттам нататък през всички февруарски сесии акциите на ЦКБ се търгуваха над 1.4 лв. (при номинал от един лев). А това ставаше и при сравнително високи обеми и инвеститорите прибираха печалбите си от скока в цените от началото на годината.


Постепенното натрупване на стойност доведе котировките до 1.468 лв. за един брой в последния ден на февруари. Атаката отново и успешно увеличи най-високата цена от началото на тази година. Инвеститорите останаха много доволни, защото и двете гранични котировки са над постигнатите през януари, а книжата на ЦКБ поскъпнаха през месеца със 7.15 процента. Прибавяйки четири стотинки към цената от края на януари, ЦКБ, естествено, увеличи и пазарната си капитализация. На 28 февруари тя вече е 166.11 млн. лв. и е с над 3% по-висока спрямо първия месец на тази година. По този начин за десети пореден месец оценката на банката от групата "Химимпорт" остава над границата от сто милиона.


Ликвидността на книжата на ЦКБ беше на обичайното високо ниво. Борсовата активност при търговията с акциите й ги постави сред най-търсените на "БФБ-София", макар че размененото количество от 587 866 бройки е тройно по-малко от януари.


Оптимистични са и събитията около книжата на


Българо-американска кредитна банка

През февруари котировките им бяха стабилни, без резки отклонения и посоката им беше само нагоре. Месецът започна повече от оптимистично - още в първата борсова сесия акциите на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) се "отчетоха" с 3.924 лв. за един брой. Макар тази цена да остана най-ниската през всичките двадесет търговски дни, тя все пак е с две стотинки над постигнатата за януари. Всичко това обаче подсказа, че опитите за прескачане на цената от 4 лв. е съвсем постижима цел и превземането й няма да се забави много.


Въпреки седемте търговски дни, в които нямаше сделки с книжата на БАКБ, в първата половина на февруари инвеститорите все по-често поглеждаха към тях. А това, естествено, повиши цените им. Прехвърляха се обаче немного големи пакети и така продължи до края на месеца.


Добавяйки стойност, котировките на БАКБ се вдигнаха до най-високата си за тази година 4.736 лв. за акция на 27 февруари. През януари, за да се купят книжа на банката, бяха достатъчни и 4.1 лв. за един дял. Стабилното представяне от началото на 2014-а вдигна граничните ценови стойности над отчетените през януари. Това движение нагоре стана причина и за повишение на оценката на Българо-американска кредитна банка. Тя добави още 69 млн. лв. към стойността си и според борсовите играчи банката на Цветелина Бориславова в края на втория месец струва 166.049 млн. лева. Силното представяне на акциите на БАКБ тласнаха нагоре и пазарната й капитализация, която след пет поредни месеца най-после премина границата от сто милиона лева.


В немного активната търговия с акциите на БАКБ собственика си смениха 55 317 акции, но това стана в малко сделки. Показателен за това е и фактът, че едва 394 броя бяха прехвърлени през януари.


Корпоративна търговска банка

може да се похвали с позитивна борсова търговия през февруари - поне от гледна точка на постигнатите цени на акциите й. И то - на фона на липсата на сделки през първата половина на месеца.


В следващите дни борсовите играчи се активизираха и купувачите започнаха пак да плащат традиционно високите цени за книжата на Корпоративна търговска банка (КТБ). А това стана причина котировките да намерят нови равновесни нива. За втори месец през тази година те добавиха още 2 лв. към онези 82.01 лв. за януари. Наддаването вече започваше от най-ниска стойност - 84.501 лв. за един брой.


Усетили шумоленето на банкнотите, притежателите на акции на КТБ отброиха печалбата си след месечния ръст от 6.51% от вложението си. Това се случи, след като книжата стъпиха на месечния си връх от 89.999 лв. за дял - най-високия за февруари. А той е съвсем близо до постигнатите 90.73 лв. в първия месец на 2014-а. В същото време е и обещание за поскъпване над тези котировки в следващите месеци.


Ударното повишение, което продължи и в последната борсова сесия, нямаше как да не се отрази и върху оценката на банката. Тя прибави над 68 млн. в пазарната капитализация на КТБ, която през февруари вече е 589.649 млн. лева.


В обичайните си и познати ниски обеми остана броят на изтъргуваните акции на банката на Цветан Василев, което е логично при петнадесет сесии, в които нямаше сделки. Едва 117 броя бяха прехвърлени в малкото случаи, когато борсовите играчи си стиснаха ръцете.


Сред най-търгуваните "сини чипове" през февруари се наредиха и книжата на


Първа инвестиционна банка

Еуфорията от търговото предложение за изкупуване на акциите на дребните акционери (което започна на 3 февруари и завърши на 28 февруари) пришпори цените нагоре и през месеца те стабилно растяха над ключовото за тях ниво от 3 лв. за един брой. В първата борсова сесия беше отчетена най-ниската котировка - от 3.209 лв., но и тя е с цели седемдесет стотинки над тази от януари.


Книжата й устремно прескачаха препятствията по ценовата стълбица - 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 и 3.9 лв., и изглеждаше, че без усилие ще прескочат и четирите лева. Все пак най-високата цена, която инвеститорите платиха за акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ), беше 3.94 лв. за един дял. А това означава, че те с готовност са добавили още осемдесет и девет стотинки към офертите си, за да имат такива книжа.


До края на февруари борсовите играчи поддържаха интригата на това високо ниво и всички цени надхвърляха този от първия месец на тази година. Освен това измежду петте публични банки ПИБ са с най-големия ръст между двете гранични стойности (+22.78%). И в крайна сметка ги изместиха до ново равновесно ниво.


Акциите на ПИБ останаха сред най-ликвидните на "БФБ-София". Солидното раздвижване в цените стана причина 1 896 821 броя от тях да сменят притежателя си, докато през януари това се случи само с 332 860 дяла.


Тъй като стойността от 3.899 лв. в последната борсова сесия за февруари е с осемдесет и седем стотинка над тази от края на януари, и оценката на банката веднага отчете това взривно увеличение. Така пазарната капитализация на ПИБ за пръв път е над границата от 400 млн. лева. Оценката на банката вече е в размер на 428.89 млн. лв. при само 332.86 млн. лв. за януари.


Спестовността невинаги е положително качество, биха казали борсовите експерти. Предпазливостта и трупането на пари в депозити тежи на "БФБ-София". Очакванията са ръстът от началото на тази година и повишаването на цените на акциите на публичните дружества да привлече още - и стари и нови, инвеститори. Може би и готвената приватизация на борсовия оператор ще успее да разсее съмненията и да върне доверието към капиталовия ни пазар. От началото на тази година банковите акции дават своя принос това да се случи.


 


 


Преди година - на 13 февруари 2013 г., на борсовия небосклон се появи и "ТЕКСИМбанк" АД. От тази дата започна търговията с акциите на поредната банка. През изминалите дванадесет месеца обаче има малко неща, които можем да си спомним за тези книжа.Търговията тогава отвори при цена от 1.20 лв., но акциите поскъпнаха до 5 лв. за един брой. А това означаваше и пазарна капитализация от 140 млн. лева. Тази цена обаче остана и най-високата, платена до момента за тези книжа.За разлика от онова време през първите два месеца на 2014-а нещата са много по-прозаични. Борсовите играчи дават само по 1.65-1.7 лв., което пък не е достатъчен мотив за по-дребните акционери да продават.Тези цени, естествено, обясняват защо само в пет търговски дни се сключиха сделки през февруари и се продадоха 1891 от книжата на кредитната институция. Последната борсова сесия завърши при 1.4 лв. за дял, което оцени "ТЕКСИМбанк" на 39.193 млн. лева.


Facebook logo
Бъдете с нас и във