Банкеръ Weekly

Петър Андронов:

Банковият сектор продължава успешното си развитие

Банковият сектор продължава успешното си развитие, а  иновациите и високите технологии остават ключът към по-високата клиентска удовлетвореност. Това посочи Петър Андронов, председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен директор на ОББ в тримесечния бюлетин на банковата асоциация.

"През 2020 г. до голяма степен банките няма да оперират в коренно различна икономическа среда  спрямо предходната година. Сегашната  година ще премине и при очаквания за забавяне на темпото на икономически растеж и задържане на лихвените проценти на необикновено ниски нива - към това насочват  сигналите от заобикалящата външна среда и решенията на водещите централни банки. Средата на ниски и отрицателни лихвени проценти ще продължи да влияе  върху цената на финансиране, на нивата на нетния лихвен доход и лихвените маржове на банките", прогнозира Петър Андронов. Той посочи, че процесите на консолидация, които течаха и през изминалата година, също не са приключили и са естествен механизъм , който движи пазара напред.

Банкерът смята, че на фона на предизвикателствата от регулаторната среда, конкуренцията и ефективността, през изминалата година банките отчитат добри финансови резултати.

"За 2019 г. резултатът на сектора ще бъде близък до този от предходната година. Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1) е 19% и е сред десетте най-добри в Европа. Делът на необслужваните кредити още е висок, но се понижава бързо и е вече малко над 7 на сто. Същевременно, характерна за банковата система в България е по-високата степен на покритие с обезценка на брутните необслужвани кредити, в сравнение със средното ниво за страните от Европейския съюз", обясни Петър Андронов. Той допълни, че възвращаемостта на капитала е осмата най-добра на Стария континент, а по възвращаемост на активите българската банкова система е на четвърто място в ЕС( по данни на Европейския банков орган към края на третото тримесечие на 2019 година).

"Банките през 2020 г. ще продължат със своята активна политика и присъствие по отношение на кредитирането и на различните форми на финансово посредничество, на разнообразяването на продуктите и услугите, които предлагат", прогнозира в анализа си председателят на банковата асоциация.

Според него една от ключовите теми в банковата дейност са иновациите и високите технологии, развитието на дигиталните канали и други модерни способи за поддържане на по-тясна връзка с клиентите и по-добро разбиране и удовлетворяване на индивидуалните им потребности. "Инвестициите в дигитализация са част от инструментите, с които банките биха могли да преодолеят предизвикателствата, породени от средата на ниски лихвени проценти. Иновациите, които банките въвеждат, позволяват на клиентите да пестят време и усилия. Достъпът до банкиране става непрекъснат, с фокус върху разширяването на обхвата и подобряване качеството на обслужване през електронните канали, което дава своето отражение върху по-ниската цена на дигиталните банкови услуги", обясни още той.

Facebook logo
Бъдете с нас и във