Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банковият сектор отчете 1.2 млрд. лв. печалба

Печалбата на банковата система е 1.2 млрд. лв., което е с 11.4% или 124 млн. лв. повече от тази за същия период преди година. Това показват публикуваните данни на Българската народна банка към края на август. В същото време разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 241 млн. лв. при 301 млн. лв. година по-рано.

През август активите на банковата система се увеличават с 427 млн. лв. до 110.8 млрд. лева. Нарастването от 0.4% е в резултат от ръст на депозитите. Увеличават се основно кредитите и авансите и дълговите ценни книжа на сектор държавно управление, уточнява Централната банка. 

Отношението на ликвидно покритие в края на август е 262.9%. На месечна база ликвидният буфер нараства с 403 млн. лв. до 28.8 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – със 148 млн. лв. до 11.0 млрд. лева.

Сумата на брутните кредити и аванси в края на август е 92.1 млрд. лв, докато вземанията от кредитни институции нарастват с 354 млн. лв. (2.2%) до 16.2 млрд. лева.

Данните на БНБ за август показват също така, че брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава минимално - с 0.2%  до 63.8 млрд. лв. Кредитите за домакинства нарастват с 1.0% или 233 млн. лв., а тези за нефинансови предприятия намаляват с 0.4% или 130 млн. лева. Увеличават се обаче кредитите за сектор държавно управление (с 2.1%, 16 млн. лв.) и за други финансови предприятия (с 0.4%, 15 млн. лв.).

През месеца депозитите в банковата система нарастват с 0.5% (457 млн. лв.) до 93.9 млрд. лв. Депозитите на домакинства се увеличават с 0.5% (275 млн. лв.), а тези на нефинансови предприятия – с 1.3% (350 млн. лв.). Нарастват също и средствата от кредитни институции (с 0.5%, 31 млн. лв.). Намаляват депозитите на сектор държавно управление и на други финансови предприятия – съответно с 5.1% (131 млн. лв.) и с 1.8% (69 млн. лв.).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на август възлиза на 14.3 млрд. лв., като е отбелязано месечно увеличение със 166 млн. лв. (1.2%). Прирастът се дължи на по-големия размер на печалбата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във