Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банковият сектор на еврозоната продължава да се свива

Консолидацията на банковата система в еврозоната продължава и през 2013 г. като общият брой на кредитните институции намалява до 5948 през 2013 г., спрямо от 6100 през 2012 година. Това показва доклада на Европейската централна банка за промените в структурата на банковия сектор на еврозоната към края на 2013 г.

Активите на финансовите институции във валутния блок също спадат до 26.8 трлн. евро, спрямо 29.6 трлн. евро през 2012 година. За сравнение през 2008 г., преди финансовата криза, банките в еврозоната са притежавали активи за 33.5 трлн. евро. Понижението се дължи главно на промените и развитията в по-големите финансови институции и намаляването на деривативните позиции. Това до голяма степен отразява и текущия "ремонт" на балансите на европейските кредитори и свързаната с това продажба на неосновни активи. От ЕЦБ отчитат, че най-силно са изразени структурните промени в банковите сектори на държавите от еврозоната, които бяха най-силно засегнати от финансовата криза.

Средният дял на депозитите в пасивите на банките се повишава до 52% през миналата година. Наред с това, кредиторите в еврозоната намаляват зависимостта си  финансиране от централната банка през 2013 г.

Рентабилността продължава да бъде предизвикателство за целия сектор, засегната главно от ниските лихвени проценти и продължаващото влошаване на качеството на активите, а в някои случаи и заради преструктуриране и съдебни разходи.

Общият оперативен доход обаче се увеличава незначително и банковите сектори във всички страни не отчитат оперативна загуба. Регулаторните изисквания за съотношението на капитала на банките в еврозоната продължава да се подобрява и през 2013 г. и средното съотношение на капитала от първи ред се увеличава до 13 процента от 12.4% през 2012 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във