Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКОВИЯТ ПАЗАР СЕ РАЗРАСТВА ЗАРАДИ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС

Петя Димитрова е прокурист и главен финансов директор на Пощенска банка от 2005 година насам. Тя има магистърски степени по финанси и банково дело от Софийския университет Св. Климент Охридски и Университета за национално и световно стопанство и Бизнес администрация в Университета в Шефийлд. Член е на Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводители (ACCA) и на Garson Lehrman Group Accounting Council в Лондон. Преди работата си в Пощенска банка е заемала позицията на старши мениджър/одитор в ПрайсУотърхаусКуперс. В Пощенска банка Димитрова е от 2003 година.

Г-жо Димитрова, мажоритарен акционер на Пощенска банка е гръцката EFG Eurobank. Тя постоянно разширява дейността си на Балканите. До каква степен EFG Eurobank смята да инвестира дълготрайно в района?
- Факт е, че гръцкият ни акционер е изключително активен не само на Балканите, но и в цяла Източна Европа. В лицето на Пощенска банка EFG Eurobank постоянно разширява сферата си на действие и подобрява качеството на предлаганите продукти. В международен мащаб финансовата група до момента има сериозни инвестиции и в Румъния, Сърбия, Турция, Полша, а от съвсем скоро и в Украйна. Миналата седмица Eurobank EFG подписа споразумение с частни акционери за придобиването на 99.34% от капитала на украинската Universal Bank, чиято централа се намира в Лвив. Дейността на банката е съсредоточена в Западна Украйна и Киев, където оперира с мрежа от 32 клона и над 480 служители.
По-рано тази година Eurobank EFG разшири присъствието си в т.нар. Нова Европа като основа в Полша Polbank EFG, която вече оперира успешно с 20 клона, а преди два месеца придоби също и турската Tekfenbank, специализирана в обслужването на малък и среден бизнес и в областта на капиталовите пазари.
За Пощенска банка е от особено значение да бъде част от толкова голям и мощен международен финансов концерн. Същевременно в основата на нашата стратегия за успешно бизнес развитие е залегнала симбиозата между клиенти, служители и акционери. Международното ноу-хау, което черпим не само от нашата банка майка, но и от колегите си в останалите страни е изключително важно - особено сега на прага на европейското членство на страната ни.
Пощенска банка се отличава като една от банките в България, която най-динамично разширява клоновата си мрежа. На какво се дължи този факт?
- От съществено значение за Пощенска банка е да бъдем близо до нашите клиенти и да им предлагаме финансови решения и услуги, които да ги съпътстват през целия им живот. Това е една основните причини да инвестираме усилено в разширяването на клоновата ни мрежа. Само през 2005 г. открихме повече от 40 нови локации, инвестирхаме над 40 млн. лв. в клоновата мрежа, персонала и информационните технологии. Създадохме също така и пет центъра за работа с корпоративните ни клиенти, като по този начин даваме възможност за специализирано и професионално обслужване.
През тази година смятаме да запазим темповете на развитие. До момента Пощенска банка има над 150 клона в цялата страна. Само за две седмици през юли открихме четири клона в различни краища на България. Доказателство за това, че усилията ни са ценени, е фактът, че съвсем наскоро получихме награда в категория Приз на Клиента. За нас това означава, че нашите потребители се чустват сигурни, имайки Пощенска банка за свой партньор.
Банковата сфера е може би най-динамичната на българския финансов пазар. Особено интензивно се развива за момента ръстът на кредити, депозити и ползване на банкови продукти като цяло. Очаквани ли са тези процеси?
- Българският пазар като цяло се разраства много интензивно. Тази тенденция е в резултат на очакваното европейско членство, но също и на стабилността на бизнес средата, което се дължи на навлизането на инвестиции на българския пазар, увеличаване на покупателната способност на хората, финализиране на приватизационните процеси в страната. Нуждите на самите потребители постоянно нарастват, а и нивото на информираност е изключително високо. Това от своя страна налага банките да са с една крачка по-напред, за да могат да предложат финансови решения, които със своята иновативност също стимулират динамиката на бизнеса.
Летният сезон е свързан с повишено потребление от страна на клиентите. Подготвя ли Пощенска банка специални летни промоции и предложения?
- Ние винаги се стремим да предлагаме на нашите клиенти възможно най-добрите услуги и продукти. В момента са много актуални кредитите за почивка - било то у нас или в чужбина. Много удобен вариант са бързите потребителски кредити, които в момента предлагаме при преференциална лихва за първата година от 10,5%, а одобрението се получава само за един ден. Друг вариант са кредитните карти VISA, като до 30 септември клиентите ни ползват по-ниска лихва.
Летните месеци са свързани и с много ремонти, което автоматично повишава разходите на нашите потребители. От тази гледна точка кредит Енергия, който ние предлагаме съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Агенцията за енергийна ефективност, покрива точно този тип финансови нужди. Програмата е за кредитиране на енергоспестяващи подобрения на дома и предоставя безвъзмездна помощ в размер до 20% от кредитираните капитални разходи.
Пощенска банка има силно развита социално-ангажирана позиция. В коя сфера банката е най-активна?
- За нас е изключително важно да инвестираме в хората и в тяхното развитие. Точно по тази причина и сферата на образованието е една от най-силно застъпените в дейността ни. Успоредно с вече дългогодишно утвърдената ни стажантска програма, за втора поредна година ние провеждаме програмата Силен старт с Пощенска банка. В рамките на инициативата нашата банка дава стипендии на учениците след подготвителен клас, които полагат изпита по чужд език, провеждан от Министерството на образованието и науката. В началото на следващата учебна година първите 150 ученици с най-висока оценка от изпита ще получат еднократна стипендия в размер на 450 лева. В момента със съдействието на регионалните инспекторати и МОН ние събираме и обработваме резултатите на училищата в цялата страна, за да можем да осъществим едно обективно класиране. Програмата има за цел не само да подпомогне средното образование, но и да покаже на децата, че усилията им са ценени и получават признание.
Според вас как ще изглежда банковият пазар на обединена Европа след десетина години. Възможно ли той да бъде доминиран от двайсетина мегаструктури, а всички останали да са техни дъщерни институции или да имат пренебрежимо малък дял на финансовите пазари?
Консолидацията в бизнеса е глобална тенденция, което неминуемо се отразява и на банковите структури. Консолидацията на банковия пазар както в Европа, така и в България ще продължи и това е нормално, като бройката (дали ще са 20, повече или по-малко) е спекулация с цифри на този етап и нищо повече. Важното е, че и сега преобладаващата част от банковия пазар е контролиран от утвърдени международни финансови групи, като винаги ще има място и за по-малките финансови институции, специализирани в определена ниша.
След присъединяването на България към ЕС българският пазар със сигурност ще представлява интерес, тъй като все още потенциалът за развитие у нас е голям в сравнение с повечето европейски страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във