Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКОВИЯТ КРЕДИТ ИМА И ДИСЦИПЛИНИРАЩ ЕФЕКТ

Александър Цачев, прокурист на ХЕБРОСБАНК, пред в. БАНКЕРЪГ-н Цачев, когато купи ХЕБРОСБАНК в началото на 2000 г., Риджънт Пасифик обяви, че политиката й ще бъде насочена към услуги за граждани и за малкия и средния бизнес. Три години по-късно банката все още не е сред лидерите на пазара на тези кредити. Какви са причините за това?- Банката традиционно кредитира малки и средни предприятия. През миналата година сме отпуснали над 1000 кредита за около 50 млн. лева. За тази година имаме по-агресивни намерения - да разрешим поне два пъти повече заеми. През миналата година банката увеличи кредитния си портфейл с около 100 млн. лв., или със 70% повече спрямо края на 2001-ва.Не предприехме експанзия веднага, защото искахме да бъдем добре подготвени за нея. Да направим конкурентни продукти, да обучим хората си, да разработим цялостна маркетингова стратегия. Едновременно с това трябваше да установим добри правила за управление на риска. Оптимизирахме клоновата си мрежа и качеството на обслужването. За една година открихме единайсет нови офиса, проведохме обучение на служителите и инвестирахме в модерна информационна система - i-flex.Какво най-често не знаят бизнесмените, когато кандидатстват за кредит?- Големи фирми имат финансови отдели, добре обучени директори и когато те кандидатстват за кредити, знаят как да го направят. Неслучайно 30% от техните задължения са банкови заеми. А финансирането на малките и средните предприятия чрез кредити е по-малко от 15 процента. Проучванията показват, че те не са добре подготвени при кандидатстването за заем. Явно още не знаят, че вземането на заем от ХЕБРОСБАНК вече става по много улеснена процедура и с опростена документация. Бихте ли посочили най-честите грешки, които се допускат при започване на малък и среден бизнес и как могат да бъдат избегнати?- Смятам, че много български предприемачи имат добър бизнес. Едно от нещата, които им липсва, е банка партньор и точно това се опитваме да кажем на фирмите. Те трябва да си намерят стабилен и постоянен източник на финансиране. Една от честите грешки, която допускат е, че в момента, в който получат парите, започват да развиват бизнеса си много по-бързо, отколкото финансирането позволява. Банковият кредит има и дисциплиниращ ефект. Фактът, че той трябва да се върне по определен погасителен план, който предприемачът предварително е съгласувал с банката кредитор, означава, че предприемачът трябва да си направи конкретни разчети, към които после да се придържа. Често пъти се отклоняват оборотни средства за инвестиционни проекти. Това обикновено поражда сътресения в бизнеса на клиента след време.Това ли ще разяснявате по време на националната образователна кампания, която предприехте?- Това са проблемите, на които ще обърнем внимание. Разработихме цялостна маркетингова кампания, част от която е образователната програма. Служители на ХЕБРОСБАНК ще представят на участниците програмата Перспективи, която включва четири нови, изцяло съобразени с нуждите на малкия и средния бизнес кредити - инвестиционен, оборотен (стандартен и с опция), кредит за селското стопанство. След началото на кампанията бяхме изненадани много приятно от добрите й резултати. Одобрените проекти през февруари 2003-а са с 50% повече, отколкото за същия период миналата година. Към момента са отпуснати 470 заема на обща стойност 30 млн. лв. Инвестиционните кредити заемат 22% от общия размер на заемите за финансиране на сектора.Напоследък много се говори за това, че някои банки отпускат необезпечени кредити. Не носят ли те повече риск за банките?- Мога да ви кажа как стои този въпрос в ХЕБРОСБАНК. Ние търсим разумния баланс между управлението на риска и развиването на бизнеса. Банката иска е да минимизира риска, а фирмите - пълна свобода на действие. Анализираме главно конкретния проект и планирания паричен поток на фирмата, а не от обезпечението. В ХЕБРОСБАНК се стремим да намерим разумна формула и приемаме като гаранция различни видове активи. Възможно е да се отпусне и краткосрочен овърдрафт в малък размер, който може да бъде необезпечен. Не смятаме обезпечението за водещ критерий, но го вземаме предвид като един от факторите, които намаляват риска в самото кредитиране.Сключихте сделка за покупката на Орел Лизинг. Защо банките напоследък се стремят да се сдобият с лизингова компания?- Покупката на Орел Лизинг за нас е стратегическа. Тя ще ни помогне във финансирането на малки и средни предприятия. Искаме да предложим на фирмите от сектора възможно повече и по-разнообразни решения. Често пъти е по-разумно фирмата да вземе на лизинг определено оборудване, автомобили или други активи, които ще помогнат за бизнеса, отколкото да ползва инвестиционен кредит. Искаме ХЕБРОСБАНК да предлага на клиентите си пълната гама от банкови и лизингови продукти. Водихте съдебни дела с фирми - доставчици на компютри и софтуер. Как приключиха те?- Това е стара история, която приключи с извънсъдебно споразумение. Ако става въпрос за Фадата, намерихме най-разумното решение. Защо се наложи да купувате софтуер от Индия?- Новата информационна система на ХЕБРОСБАНК е създадена от софтуерната фирма I-flex (регистрирана в гр. Бангалор, Индия - б.а.), която е една от петте водещи световни фирми, специализирани в информационното осигуряване на банкови институции както за корпоративни, така и за индивидуални клиенти. Компанията I-flex е собственост на СИТИБАНК, която използва софтуерните решения на фирмата при работата си с корпоративни клиенти. В някои офиси системата се ползва и за банково обслужване на граждани. ХЕБРОСБАНК подписа договор за закупуване на продукта с европейския филиал на I-flex. Въпрос на преценка. БНБ проверява всички акционери на банките, изследвайки произхода на капитала и техните собственици. Какви са данните, които ХЕБРОСБАНК подаде в Централната банка?- Предоставихме документите, които изисква Законът за банките и свързаните с него наредби. Уведомихме БНБ в предвидения от закона срок за наименованието, седалището и адреса на управление на акционерите, притежаващи повече от 3% от акциите в капитала на банката. Името на собственика на ХЕБРОСБАНК се смени три или четири пъти, за последно преди месец. Все още ли Риджънт Пасифик Груп контролира кредитната институция? - На 27 януари 2003 г. Риджънт Пасифик Груп получи разрешение от БНБ да прехвърли акциите си в капитала на банката регистрираното в Холандия дружество SWC BV. Риджънт Пасифик Груп ще продължи да контролира това дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във