Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банковата система продължи ускорено да расте през деветмесечието на 2019 г.


През деветте месеца на 2019 г. българската банкова система продължи да се развива с ускорени темпове, показва статистиката на БНБ. На годишна база спрямо септември 2018-а активите на кредитните институции растат, а също и печалбата им. Паралелно с това се подобряват и показатели като възвръщаемост на собствения капитал и на активите.


Тази година ще бъде запомнена и с поредната вълна на консолидация в кредитната система. Юробанк България – част от гръцката Eurobank Ergasias SA group, обяви края на оперативното интегриране на банка Пиреос България, до неотдавна собственост на гръцката финансова група Piraeus Bank A.E. На 18 ноември СИБанк пък окончателно погълна ОББ, запазвайки името й за консолидираната група.

Когато констатираме съкращаването на броя на този тип финансови институции у нас, е редно да отбележим, че става дума за чисто пазарно вливане и поглъщане на активи и пазарни дялове, основано на ясни търговски принципи и подчинено на постигането на дългосрочни стратегически цели.

Днес малцина си спомнят как на 30 септември 1992 г, под шапката на тогавашната Банкова консолидационна компания (БКК), бе завършена първата консолидация - създаването на ОББ в резултат от механичното събиране в едно цяло на 22 малки търговски банки - всичките бивши регионални клонове на БНБ. Това бе първият успешен ход на тогавашната БКК, която след това така и не успя да постигне и други такива сравними по мащаб цели.

През отминалото деветмесечие на 2019 г. и Банка ДСК - част от унгарската ОТП group, продължи успешно да интегрира придобитата SG Експресбанк (част от френската финансова група Societe Generale SA) като процесът ще приключи окончателно до средата на 2020 г.одина. Така 27 години след първата консолидация, българският банков сектор продължава да се свива като брой на пазарните участници, но същевременно продължава да расте, да трупа банкови активи и печалби, и да предлага на клиентите все по-нови и актуални продукти и услуги.

Не бива да се забравя и друго: протичащите поглъщания и сливания повишават значително ефективността на окрупнените банки, което освен че


води до увеличение на капитала им


е и предпоставка за увеличаване на печалбите им .

А това не е малко за една икономика, която устойчиво расте с темпове около  3.5% годишно и чиито структури все повече се нуждаят от големи и ефективни кредитори.

За времето от 30 септември 2018-а  до 30 септември 2019 г., активите на българската банкова система продължиха да растат устойчиво и достигнаха размер от над 111.5 млрд. лева. Това е значителен ръст спрямо предишната годна - увеличението е близо 5 млрд. лева. По-конкретно към 31 декември 2018-а те са били малко над 106 млрд. лева.

В първата десетка на кредитните институции


с най-голям дял в общите активи


на българската банкова система влизат пет банки - Уникредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, ПИБ, Райфайзен банк - България и Юробанк. Сумарно те притежават над 60% от общите активи.

На практика и през 2018-а и през 2019-а същите банки бяха в първата петица по големина на активите. На тази база, на 15 ноември тази година, УС на БНБ определи осемте кредитиращи институции със системно значение. Това са Банка ДСК, УниКредит Булбанк, ПИБ, ОББ, Юробанк България, Райфайзенбанк, ЦКБ и Българската банка за развитие. Явно тези банки ще играят и занапред водеща роля като локомотиви във финансовия сектор и ще осигуряват по-голямата част от паричния ресурс за кредитирането на гражданите и на фирмите.

Ако анализираме показателя „печалба“ на българските банки ще констатираме, че през периода между септември 2018 г. и септември 2019-а


най-големи приходи


отново са реализирали трезорите със системно значение. На първо и второ място през 2018-а и през тази година са Уникредит Булбанк и Банка ДСК, докато на третото място има разместване. Към 30 септември 2018-а трета е била ОББ, докато сега там вече е Юробанк.

Размествания има и на останалите позиции на почетната стълбица. Миналата година местата от четвърто до шесто място са заемали Юробанк, Райфайзен банк и ПИБ, а сега там се подреждат Райфайзен банк, SG Експресбанк и ОББ. Най-вероятно разходите по вливането в Сибанк са повлияли на печалбата на Обединена българска банка в посока към снижаване и това е отчетено от регулатора.

Съществен показател при оценката за работата на мениджмънта на българските банки е индикаторът „възвращаемост на собствения капитал“. Той е много близък до търсения от всеки борсов спекулант или пазарен аналитик показател „печалба на една акция“ без да го покрива. Прави впечатление, че по този критерий през 2018 г. първото и второто място държат Банка ДСК и Райфайзен банк България – съответно с 11.64% и 11.54%, което е малко повече от резултатите на третата и на четвъртата институции - Юробанк и ОББ с 9.8% и 9.55 процента. Пета в подредбата е ПИБ със 7%


възвръщаемост на собствения капитал,


което  е важен показател за  борсовите играчи с нейни акции на БФБ, защото тя е публично дружество.

През 2019-а по показателя "възвръщаемост на собствения капитал" настъпват динамични промени: един трезор с малък собствен капитал като Общинска банка излезе начело, следвана от ПИБ, докато малката TBI банк се нарежда трета пред Райфайзен банк и SG Експресбанк. Явно ни очакват интересни трансформации в предлагането на нови и по-изгодни банкови продукти и услуги, които ще подпомогнат банкерите в търсенето на най-добрата стратегия за постигане на върхови резултати при нарастващата конкуренция.

Когато се вгледаме в друг важен показател -


възвращаемост на активите,


е необходимо да отбележим, че тук господства принципът "малкото е по-добро".

И през 2018-а и през 2019-а начело в тази подредба е TBI банк. Миналата година след нея са Уникредит Булбанк, Юробанк и Банка ДСК. През тази обаче има съществени размествания между второто и петото място. SG Експресбанк е вече втора, а Уникредит Булбанк слиза на трето място. След тях се нареждат Юробанк, Райфайзен и Банка ДСК.

В заключение трябва да кажем, че българската банкова система се развива успешно и продължава да осигурява в достатъчна степен необходимия на гражданите и на фирмите кредитен ресурс. Подобряват се и показателите за ликвидност на отделните банки, нарастват техните печалби. А това е гаранция, че и занапред те ще бъдат двигателят, който ще тласка напред българската икономика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във