Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКОВАТА СИСТЕМА ГОНИ ПЕЧАЛБА ОТ 400 МЛН. ЛЕВА

Резултатите на банките в България вече надхвърлят и най-оптимистичните очаквания. Според официалната информация на БНБ, за единадесетте месеца на 2003-а финансовокредитната система отчита печалба от 380 млн. лева. Според някои експерти в БНБ не е изключено за цялата 2003-а тя да достигне 400 млн. лв. (данните ще бъдат публикувани чак в края на февруари 2004 година). Но дори това да не стане, постигнатият досега резултат е абсолютен рекорд. Подобна печалба банковият сектор не е отчитал от 1989 г. насам. А в сравнение с ноември 2002-а, когато тя е била 270 млн. лв., за същия период на 2003-а тя е нараснала с близо 30 процента.Най-голям принос за формирането на печалбата има нарастването на обема на отпуснатите кредити. Статистиката на БНБ показва, че за една година те са се увеличили с близо 55.4% и в края на ноември 2003-а общият им размер е около 9.4 млрд. лева. Като извадим от тях начислените провизии - за 361.1 млн. лв., се получава, че чистата сума на задълженията на гражданите и фирмите към банките надхвърля 9 милиарда. Впрочем обемът на начислените провизии - 3.8% от предоставените заеми, показва, че банките са в добро финансово здраве и нарастването на кредитите не застрашава стабилността им.Отпуснатите заеми са донесли на банките, през единадесетте месеца на 2003-а, приходи, надхвърлящи 799 млн. лв. - с 284 млн. лв. повече отколкото за същия период на 2002 година. Основните им постъпления - 545 млн. лв., са от заеми, отпуснати на частни фирми. Лихвените постъпления от кредити за граждани - потребителски и жилищни, също са значителни - над 199 млн. лева. На практика те са второто по значимост приходно перо за банковия сектор, а доста зад тях - на трето място, с малко повече от 103 млн. лв., се нареждат постъпленията от такси и комисиони.През 2004-а значението на постъпленията от жилищни и потребителски заеми за формирането на печалбата на банките ще продължи да се увеличава, тъй като този вид кредити отбелязват най-висок ръст. За една година те са се увеличи със 75% - от 1209 млн. лв. в края на ноември 2002-а на 2 117 млн. лв. при приключването на същия месец на 2003 година. Експерти от търговските банки смятат, че и през 2004-а заемите за населението отново ще са най-бързоразвиващият се финансов продукт, макар че няма да повторят темповете, постигнати през 2003 година. Специалисти от управление Банков надзор обаче препоръчват банките да затегнат изискванията си по отношение на платежоспособността на клиентите си, за да се предпазят от увеличаване на просрочените кредити. За да ограничи възможността от подобно негативно развитие на събитията, БНБ вече промени Наредба №9, като въведе по строги изисквания за провизиране на необслужваните заеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във