Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКОВАТА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ НАПОМНИ ЗА СЕБЕ СИ

Банкова консолидационна компания АД, която е в процедура по ликвидация от октомври 2004 г., ще проведе може би последното си общо събрание на 30 юни 2006 година. На него ликвидаторът й Нели Кордовска, която от края на 2001 г до октомври 2004 г. бе изпълнителен директор на компанията, ще отчете пред акционерите резултатите от осребряването на имуществото й и докъде е стигнало установяването на собствеността на някои дребни акционери в капитала на компанията.
БКК бе създадена през 1992 г., за да консолидира и приватизира държавните банки у нас. И тя на практика изпълни своята роля. Приватизацията започна с ОББ, през 1997 г. това се случи и с Пощенска банка, после с ЕКСПРЕСБАНК и с ХЕБРОСБАНК. През 2000 г. бе сключена сделката за БУЛБАНК, а след нея тази за БИОХИМ. През октомври 2003-а приключи приватизацията на 100% от капитала на Банка ДСК. Дванадесет месеца по-късно общото събрание на БКК гласува да бъде открита процедура по ликвидацията й с цел всичките й активи да бъдат разпределени между акционерите й. Решено бе в едногодишен срок да бъде продадена сградата, където се помещаваше дружеството, автомобилите му, да се идентифицират всички акционери и натрупаните по сметките пари да се разпределят между тях.
Именно откриването на акционерите обаче се оказа проблемът за приключване на ликвидацията в определения срок. Около 99.4% от акциите на БКК са собственост на Министерството на финансите. Останалите 0.6% са разпределени между Софийската община и още около 1000 фирми и банки. Някои от акционерите - като СИБАНК, ХЕБРОСБАНК, ДЗИ Банк, Химимпорт и Нитекс - са добре известни. Но много от останалите са приватизирани държавни дружества, които впоследствие са прекупени от нови инвеститори или са изпаднали в несъстоятелност, и активите им, в това число и акциите им в БКК, са били продадени.
Още през ноември 2004-а ликвидаторът на БКК Нели Кордовска изпрати на адресите на всички фирми, регистрирани в книгата на акционерите, писма с молба да съобщят колко точно акции притежават и да представят документи, удостоверяващи това. Година по-късно се оказа, че 350 дружества все още не са отговорили. Ето защо на 31 октомври 2005 г. общото събрание на консолидационната компания реши да удължи срока на ликвидацията й с още една година с надеждата, че през това време всички неясноти ще отпаднат. Дали тази задача е изпълнена, ще стане ясно на общото събрание, което ще се проведе на 30 юни 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във