Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Банков консолидационен щурм в Атина

Гръцките И Еф Джи Юробанк Ергасиас (вторият по големина местен кредитор) и Алфа банк (на трето място в гръцката класация) обявиха на 29 август, че се обединяват, за да преодолеят по-безболезнено острата финансова криза в страната. От приятелското сливане, което бе отдавна чакана стъпка, ще се роди най-голямата гръцка банкова група с активи за 146 млрд. евро и 1300 клона на територията на осем държави (включително и България). Тя ще е сред трите водещи кредитни институции в Румъния, Сърбия, България и Кипър. Двете банки имат дъщерни структури в Украйна, а само Алфа Банк притежава поделения в Македония и Кипър. Така след обединението мрежата на новата структура ще покрива всички важни пазари от региона на Югоизточна Европа без Хърватска.
Общият размер на кредитите, които двете банки са отпуснали извън Гърция, е приблизително 21 млрд. евро - 6.9 млрд. евро в Румъния, 5.3 млрд. евро в Кипър, 3.9 млрд. евро в България, и 2.2 млрд. евро в Сърбия.
Обединяването на дъщерните структури на двете банки специално в България ще създаде финансово поделение с активи от 7.9 млрд. лева. То ще стане и третата по големина банкова структура в страната. Общият размер на предоставените от нея кредити ще е близо 6 млрд. лв., а на получените от граждани и фирми депозити - 5.6 млрд. лева.
За осъществяване на сделката формалният купувач Алфа банк ще предложи на акционерите на Юробанк по пет свои нови акции за всеки седем, които притежават. Това означава по 0.714 акции на Алфа за всяка акция на Юробанк, гласи официалното съобщения на кредитните институции, разпространено в Атина. Акционерите на Алфа банк ще са собственици на 57.5% от новата структура, а Юробанк - на останалите 42.5 процента. Председател на борда ще бъде Янис Костопулос - управител на Алфа банк. Ще има и двама главни изпълнителни директори - Деметриос Манцунис и Николас Нанопулос (досегашните шефове на сливащите се институции). А сливането трябва да приключи до средата на декември тази година. Прогнозите са, че разходите по преструктурирането ще възлязат на 450 млн. евро.
Новата група ще комбинира солидните връзки на Алфа банк с корпоративните и заможни клиенти в Гърция и Югоизточна Европа със силните страни на Юробанк И Еф Джи на капиталовите пазари, частното банкиране, управлението на активи и застраховането, както и високата ефективност на клоновата й мрежа и високия й капацитет за генериране на приходи от такси.
Плановете са сливането на двете банки да доведе в рамките на три години до
положителни ефекти от 650 млн. евро годишно
преди плащането на данъци. В това число икономии от намаление на оперативните разходи преди данъци от 270 млн. евро в резултат от обединяването на бизнеса в Гърция и 80 млн. евро от консолидиране на операциите в Югоизточна Европа.
Очакваните годишни положителни ефекти при финансирането са 210 млн. евро и те ще дойдат от намаляване на цената на привлечения ресурс заради уеднаквяването на цената на депозитите в новата банка. Обединяването на операциите ще позволи да бъде повишена ефективността от продажбите на продукти и услуги, от които се очаква повишение на приходите за 90 млн. евро.
Обединената банка ще осъществи програма за рекапитализация на стойност 3.9 млрд. евро с цел да заздрави финансите си. Тя включва емисия на права за 1.25 млрд. евро, продажба на конвертируеми ценни книжа за 500 млн. евро, които ще бъдат купени от Парамаунт сървисиз холдинг (Paramount Services Holding Ltd.) и вътрешни мерки за 2.1 млрд. евро. Тази програма ще помогне за повишаване на адекватността на първичния банков капитал до 14%, дори след като бъде направена преоценка на банковите вложения в гръцки държавни дългови книжа, съобщават банковите ръководства.
Юробанк, която държи в портфейла си държавни облигации за 8.7 млрд. евро, е една от двете гръцки банки, които не успяха да издържат тазгодишните банкови стресови тестове, показвайки коефициент на капиталова адекватност на първичния й капитал от 4.9% при минимален праг от 5 процента. Алфа притежава гръцки ДЦК за 5.5 млрд. евро. А гръцкият банков лидер Националната банка на Гърция е собственик на местни държавни дългови облигации за 18.8 млрд. евро.
Най-едрият акционер
на Алфа банк е нейният основател - семейство Костопулос, следвана от Парамаунт - представител на една от най-прочутите фамилии на Катар с 3.1% дял. В Юробанк лидери са могъщите корабособственици Лацис, чийто основен финансов бизнес е съсредоточен в Швейцария. И трите основни акционери подкрепят предложеното сливане и плана за набиране на капитал, се казва в официалното комюнике.
Съобщението за сливането повиши пазарните котировки на Алфа банк и на Юробанк на борсата в Атина, както и на техните конкуренти Националната банка на Гърция и Пиреос банк. Солиден подем (най-резкият за последните над 20 години) регистрира и общият гръцки борсов индекс (АSE General Index). По данни на агенция Блумбърг комбинираната пазарна оценка на Алфа банк и на Юробанк в края на миналата седмица (преди съобщението за сливането им) е била едва 2 млрд. евро срещу близо 23 млрд. евро в края на 2007-а.
Официалните представители на Европейския съюз и на Гърция, включително и управителят на гръцката централна банка Георгиус Провопулос, отдавна натискат местните кредитори да се обединяват в по-мощни групи, които ше могат да оцелеят при кризата, изяла капитала им в процеса на спад на цените на облигациите, растящите кредитни загуби и масовото теглене на депозити. От доста месеци гръцкият банков сектор разчита на финансиране от Европейската централна банка. Докато консолидираната структура би реализирала икономии на разходи, по-силни баланси и по-успешен достъп до капиталовите пазари.
По информация на Гръцката централна банка (от 9 август) от декември 2010-а до края на юни депозираните средства в местните кредитни институции са намалели с 21.4 млрд. евро (10%). Този отлив на спестявания е принудил гръцките банки да вземат повече пари назаем от централната банка, защото паричните пазари остават затворени. Към 30 юни местните кредитори са дължали 103.3 млрд. евро на ЕЦБ срещу 97.5 млрд. евро през май.
Ефектът от суаповата операция на държавен дълг
която е част от договорения на 21 юли втори пакет за финансова подкрепа на Атина, вероятно ще е 4 млрд. евро - от преоценки на активите на гръцките банки през второто тримесечие, пресмята Александър Кирцис - старши банков анализатор на офиса на Ю Би Ес в Лондон. Това, в съчетание с обратното изкупуване на ДЦК и проверките на кредитните портфейли, разпоредени от Гръцката централна банка, може да наложи рекапитализация в размер на 6 млрд. евро, по-нататъшни продажби на звена и сливания и поглъщания през идните месеци, добавя Кирцис в специален обзор от 26 август.
Според официалните прогнози гръцките банки ще трябва да привлекат свеж капитал в размер на 10-15 млрд. евро заради 21-процентната обезценка на портфейлите им с правителствени облигации. Балансите им се очаква да понесат нов удар до края на годината, след като специализираната фирма за анализ на риска БлекРок сълушънс приключи с оценката на необслужваните им заеми, поръчана от Гръцката централна банка.
Обявеното обединение на Алфа банк и Юробанк е втори опит за сливане с участието на Алфа. Първият се провали през февруари, когато гръцкият банков лидер Националната банка на Гърция (NBG) направи неприятелска оферта за поглъщане на по-дребния си съперник. През уикенда се появиха слухове, че NBG до дни ще предложи да купи Пиреос банк. Потенциални кандидати за поглъщане или сливане били и държавните Хеленик постбанк и Атика банк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във