Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките затягат изискванията за отпускане на кредити

Кредитните стандарти - т.е. вътрешните насоки на банките и критериите за одобрение на заема са затегнати във всички категории заеми, показва проучване на Европейската централна банка за третото тримесечие на 2020 година. По-строгите стандарти важат както за корпоративните кредити, така и за заемите за домакинствата - потребителски и жилищни.

Банките обясняват затягането на изискванията при отпускане на кредити с влошаването на общата икономическа перспектива, повишения кредитен риск на кредитополучателите и по-ниския им апетит към поемане на риск. През четвъртото тримесечие на 2020 г. банките очакват кредитните стандарти да продължат да се затягат за фирмите, отразявайки опасенията относно икономическото възстановяване, тъй като някои сектори остават уязвими, както и несигурността около удължаването на мерките за фискална подкрепа.Общите условия на банките за отпускане на кредит също ще останат затегнати, показва проучването на ЕЦБ.

Търсенето на кредити от страна фирмите е намаляло през третото тримесечие, отчита Европейската централна банка. Обяснението е свързано с рекордното търсене на ликвидност през предходното тримесечие. Нараства обаче апетитът към жилищните кредити, а в по-малка степен - желанието на домакинствата да теглят потребителски заеми. Според ЕЦБ поведението на домакинствата не е изненадващо предвид ниското ниво на лихвените проценти в еврозоната и подобряването на потребителските нагласи. 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. банките очакват нетното търсене на заеми за фирмите да се възстанови. Търсенето на жилищни заеми се очаква да спадне, докато търсенето на потребителски кредити се очаква от банките да се увеличи.

Достъпът до финансиране от ЕЦБ за самите банки по схемата TLTRO III се е подобрило. "В комбинация с отрицателния лихвен процент по депозитите тези мерки са оказали облекчаващо въздействие върху условията за банково кредитиране и положително въздействие върху обема на кредитирането. По-специално, операциите TLTRO III силно подкрепиха банковите заеми през последните шест месеца", подчертава Европейската централна банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във