Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките засилват жилищното кредитиране при 2.7% лихва

Статуквото на ниските лихви ще се запази в обозримо бъдеще. Такива са индикациите и на Европейската централната банка, и на Българската народна банка. Актуалната прогноза на БНБ е за "умерено" покачване на лихвените проценти през втората половина на годината, но в нея се казва също така, че "все още ниските лихвени проценти по кредитите и положителните перспективи пред пазара на жилищата ще благоприятстват растежа на кредита за частния сектор през прогнозния хоризонт".

Действително, от публикуваната на 27 юли лихвена статистка на БНБ се вижда, че на месечна база има дори леко понижение на средните лихвени проценти по новоотпуснатите бизнес кредити в лева и евро. Също така се забелязва лек спад в средната лихва по жилищните кредити през юни спрямо май 2021 година. От друга страна, е отчетен лек ръст на лихвените проценти по потребителските кредити, както и при годишния процент на разходите (ГПР) по заемите за домакинствата.

Според актуалните данни средната лихва по жилищните кредити е 2.73%, като за година тя е намаляла с 0.17 процента. Това обуславя тенденцията за солиден ръст на този сегмент. Към края на юни се наблюдава растеж от над 14% на жилищните кредити на годишна база, като достигат почти 13 млрд. лева.

БНБ обаче вижда и известни рискове в този ръст. В съобщение от 22 юни централната посочи, че запазва антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5 процента. По-любопитното бе, че в мотивите към решението централната банка уточни, че "наблюдаваните високи нива на кредитна активност в сегмента на жилищните кредити биха могли да се разглеждат като източник за натрупване на потенциален кредитен риск."

Средният лихвен процент по потребителските заеми към края на юни е 7.81%, като за година е отчетено увеличение от 0.17 на сто. Това обаче не възпрепятства интереса към този сегмент, тъй като тези кредити възлизат на 12.602 млрд. лв. и се увеличават с 9% спрямо юни 2020 година.

В същото време лихвите по депозитите все така клонят към 0 процента, а по влоговете на бизнеса дори продължава да се начислява отрицателна лихва. Тази дълготрайна тенденция обаче по никакъв начин не забавя трупането на депозити в банките. 

Според данните на БНБ депозитите на неправителствения сектор са 96.773 млрд. лв., като годишното им увеличение е 12.1%. Депозитите на бизнеса достигат са 29.356 млрд. лв. в края на юни 2021 година. В сравнение със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 12.9% при 12.5% годишно повишение през май. Влоговете на домакинства очаквано са най-солидни -  63.790 млрд. лв. Те се увеличават с 11.6% спрямо същия месец на 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във