Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НЕ СА КОНКУРЕНТИ НА ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИГРАЧИ

Г-н Карпентър, кое е най-важното изискване за една банка за развитие, която тепърва започва дейността си?
- Ще отговоря в качеството си на консултант, тъй като миналия петък напуснах Европейския инвестиционен фонд, където работех дълги години. Най-важното нещо е организацията и въвеждането на всички онези принципи за прозрачност и добри управленски практики, които важат и за търговските банки. В тази връзка Европейският инвестиционен фонд е готов да предостави на българската банка за развитие специфично ноу-хау, така че тя подпомогне по-бързото и ефективно усвояване на средствата от Структурните фондове на Европейския съюз. Все пак е изключително важно да разполагате с подходящи инструменти и механизми, чрез които да се ускори финансирането на малките и средните предприятия. Както съм казвал и преди, общността има над 23 милиона такива фирми и те са особено важни за икономическото развитие на ЕС.
Според вас банките за развитие не се ли явяват нелоялна конкуренция на търговските банки с частно участие?
- Не, не мисля така. Има две важни неща, които стоят като гаранция срещу такова явление. Първото са регламентите на Европейския съюз по отношение на държавните помощи, които са ограничени. Второто нещо е, че банките за развитие имат интерес да си сътрудничат с останалите играчи на пазара, а не да се конкурират с тях. Освен това големите компании нямат интерес към малките и средните предприятия, в чиято помощ ще бъде банката за развитие.
Какви са най-често срещаните проблеми при работата на банките за развитие?
- Различните банки за развитие имат различни проблеми. Това се дължи на тяхната структура - някои работят в рамките само на една страна, други са международни, трети са на световен мащаб, а четвърти пък с много специфична целева група. По принцип най-трудната задача е да се намерят точните механизми и схеми за разпределянето на парите, с които да се кредитират различните сектори на икономиката. За съжаление това е свързано и със сложни административни процедури.
Планира ли Европейският инвестиционен фонд да вземе участие в Българската банка за развитие?
- Моето лично мнение е, че трябва първо да се покрият законовите изисквания по създаването на една такава банка, както и регламентирането на нейната дейност. Другият момент е, че трябва да се направи предложение към Европейския инвестиционен фонд, което да бъде със сериозна обосновка защо именно в тази банка (в случая българската) трябва да се инвестира. Но въпреки това не е толкова важно дали ще има акционерно участие, или не. Все пак има достатъчно място за сътрудничество, като например гаранционните схеми на ЕИФ. Именно тук е ролята на Националния гаранционен фонд, който ще бъде дъщерна структура на банката.
Какъв ще бъде размерът на финансирането, което Европейския инвестиционен фонд ще осигури на Българската банка за развитие и при какви условия?
- От няколкото възможни области за финансиране гаранционните схеми са най-важният инструмент. Няма предварително установен лимит за финансиране. Просто при гаранциите всичко зависи от това каква сума се отпуска и каква част от нея ще бъде усвоена. Имаме вече действащи гаранционни схеми, но ще има и нови, които ще бъдат създадени с прилагането на програмата JEREMIE на ЕИФ. Както знаете, тя е създадена с цел подобряване именно на достъпа до финансиране.
Отрази ли се международната финансова криза върху дейността на банките за развитие в Европа?
- В тази комплексна криза някои от банките са имали сериозно участие на пазара на американски ипотечни облигации. Финансовите институции, които не са били много активни на този пазар, съответно не са толкова засегнати. Е, разбира се, всички са повлияни от общите негативни фактори на кризата дори заради намалялата междубанковата ликвидност. Но централните и националните банки предприеха много сериозни мерки за решаване на този проблем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във