Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките за доходите: това - да, това -не!

Последните данни на БНБ сочат, че кредитите за домакинствата продължават неотклонно да растат. Те са 22.491 млрд. лв. (19.4% от БВП) в края на май 2019 година.А спрямо същия месец на 2018 г.  се увеличават с 8%. В края на май 2019 г. жилищните кредити са 10.984 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.7%. Потребителските кредити възлизат на 9.559 млрд. лв. и се увеличават с 10.8% спрямо май 2018 година.

Тези ръстове се дължат  преди всичко  на  платежоспособните кредитоискатели. Безспорно най-важното е доходите им да са доказуеми и да са достатъчни, за да бъде одобрено искането за  кредита. Освен въпроса за стойностното измерение на доходите, обаче, важен е и въпросът дали кредиторът изобщо би ги приел доколкото съществуват различни  източници на доход.

С най-голяма  радост и спокойствие  банките безспорно приемат клиентите с  доходи  от трудови или служебни правоотношения. Те са трайни, лесно проверими и стабилни. Не е проблем наличието им да бъде доказано със служебна бележка, с копие от трудов договор и друг подобен документ.

Доходите  от граждански договори обаче банковите експерти ги преглъщат доста по трудно,  а понякога дори отказват да ги приемат като обезпечение на кредит, коментира анализаторът Иван Стойков. Те обикновено  са  със фиксиран срок  не се приемат за основен доход. Поради тази причина само  доходи от граждански договори обичайно не са  достатъчни за да  се кандидатства за кредит. Те по-често се приемат като допълнителен доход към основния.Доказват се със служебна бележка за получените суми, с  копие от  гражданския договор, с копие от данъчна декларация.

"Дстойните  доходи" за банките са най-вече тези от  от собствен или съсобствен бизнес на кредитоискателя като юридическо лице.  Това са обичайно доходи получени под формата на дивидент или възнаграждение по договор за управление. Доказват се с решение за разпределяне на дивидент, а когато кандидатът работи по  договор за управление -  с копие на самия договор, със служебна бележка и др.

Доходите  от упражняване на свободна професия също са на почит сред  кредиторите, особено когато става дума за специалист с дългогодишен стаж или за известно име, казва Стойков. Това са доходите на хора, които извършват професионална дейност за свой риск и сметка, дейността им подлежи на облагане с патентен данък, но не са регистрирани като ЕТ, както и тези чиято дейност може да се упражнява след предварителна регистрация. Накратко, това са всички самоосигуряващи се лица – адвокати, нотариуси, одитори, експерт-счетоводители, застрахователни агенти, всички занаятчии, архитекти, консултанти и др. Доходите им се доказват със справка от НОИ за осигурителния им доход, както и с годишна данъчна декларация.

Доходите  от наем се третират като  „несамостоятелни“.

Подобно на доходите по граждански договори, доходите от наем  се приемат по-скоро като допълнителен доход, с който може да бъде увеличен основния и това може да се окаже като положителен мотив  за одобряване на желания кредит. Доказва се със съответния договор за наем, с данъчна декларация.

Доходите от пенсия също добиват значимост през последните години с оглед на това, че банките, подгонени от конкуренцията, се насочват все по-често към хората от третата възраст и им предлагат  адаптирани кредитни продукти. В общия случай се приемат за основен доход, когато кандидатът получава пенсия за стаж и възраст. Доказва се актуалния размер на пенсията чрез пенсионно решение от съответното териториално подразделение на НОИ.

Екзотика все още са доходите получавани от работа в чужбина.

Доходите от чужбина са доказуемите доходи по трудови договори, сключени в чужбина. С доходи от чужбина е възможно да се кандидатства за кредит от банка в България, стига плащането да не е станало "на ръка"  или по сезонни договори на селскостопански работници.

Доходите се доказват с копие на постоянен трудов договор и в допълнение - с  разпечатки от банкова сметка.

И накрая нещо, което даже сайтът  bgmama не знае - обезщетението за майчинство не е доход, който кредиторите  признават.  С него не може да се кандидатства за кредит.  Причината е именно в това, че те са обезщетение, а не основен доход по трудов  договор или от друга дейност. Детските надбавки също не се разглеждат като доход на кредитоискателя и това е съвсем логично -  това са средства, отпускани за децата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във