Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ВЛИЗАТ ВЪВ ФАКТОРИНГА

Бизнесът с изкупуването на вземания по външнотърговски сделки - т.нар. факторинг, все още е слабо разработена територия у нас. Разбира се, той е познат на банките, но се досега бе част от услугите по финансиране на сделки за внос и износ на стоки. Външнотърговският оборот на страната ни обаче се разраства с бързи темпове, затова някои големи институции са решили да създадат специализирани дружества, които да се занимават с факторинг. От 2 август в България вече е регистрирана фирмата УниКредит Факторинг, чийто едноличен собственик е БУЛБАНК.
Пощенска банка също смята да създаде подобно дъщерно дружество, което да се специализира в операциите по изкупуване на търговските вземания. Подобни фирми предоставят значителни улеснения на износителите, които обикновено ползват заеми, за да покрият разходите си по изработването на експортната продукция. Причината е, че купувачът обикновено плаща стойността на стоката разсрочено - за шейсет или деветдесет дни след доставката, а понякога и за по дълго време. Точно в този момент насреща излиза факторинговото дружество. То предлага на износителя да изкупи вземането му от неговия клиент, като веднага му плаща по-голямата част от очакваната сума. Обикновено чрез този механизъм износителят получава до 80% от стойността на стоката - пари, които иначе ще чака два, три месеца, че и повече. С тези пари износителят бързо може да покрие заема, който е вложил в прозводството на стоката за износ.
Самите банките също имат изгода да изнесат факторинговите услуги в свои дъщерни дружества. По този начин те прехвърлят риска от загуби при подобни сделки на дъщерните си дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във