Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките вдигат печалбата си с близо 400 млн. лв. за година

Печалбата на банковата система към 31 октомври 2021 г. е 1.2 млрд. лева. Това е с близо 400 млн. лв. повече спрямо година по-рано, когато за десетте месеца на 2020-та бе отчетен положителен резултат от 796 млн. лева. Само през месец октомври банковият сектор е увеличил печалбата си със 100 млн. лева. 

Отново движеща сила е свиването на начислените провизии. Според данните на БНБ размерът на начислените разходи за обезценка на финансови активи, е с 263 млн. лв. или с 38.1% по-малък от този за същия период на миналата година и в края на октомври 2021 г. възлиза на 428 млн. лева.

Ликвидното покритие в банковата система продължава да расте ударно. Отношението на ликвидно покритие към 31 октомври е 313.5% при 281.9% в края на септември. Секторът остава и силно капитализиран  - собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври е 16.4 млрд. лв., като спрямо 30 септември се увеличава с 82 млн. лв. (0.5%) под влияние на растежа на печалбата. Регулаторният капитал на банковата система в края на септември 2021 г. е 15.4 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 68.7 млрд. лв. Нивата на капиталовите съотношения на банковата система се запазват значително над минималните регулаторни изисквания и изискванията за капиталови буфери. Към 30 септември 2021 г. съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 21.41%, 21.79% и 22.36%.

Към 30 септември отношението на ливъридж (при използване на „напълно въведено“ определение на капитал от първи ред) възлиза на 10.61%, което превишава над три пъти минималното изискване, отчита още БНБ.

И основните дейности на банките - влогонабирането и кредитирането изглежда са във възход. Брутният кредитен портфейл на банковата система спрямо края на септември отчита растеж с 839 млн. лв.  до 74.5 млрд. лева. През отчетния месец депозитите в банковата система нарастват с 641 млн. лв. (0.6%) до 114.0 млрд. лeва. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във