Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките ударно отпускат жилищни кредити

С над 14% се увеличават жилищните кредити на годишна база, като достигат почти 13 млрд. лева. Това показва статистиката на БНБ към края на юни, публикувана на 23 юли. Ускорение се наблюдава и спрямо месец май, когато бе отчетено 13.4% годишно увеличение.

Според последните данни на централната банка средният лихвен процент по жилищните заеми е 2.75%, като за година е паднал с 0.10 процента.

В съобщение от 22 юни БНБ посочи, че запазва антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5 процента. По-любопитното обаче бе, че в мотивите към решението си централната банка подчерта, че е взела под внимание и допълнителни фактори, които са фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда. БНБ уточни също, че "наблюдаваните високи нива на кредитна активност в сегмента на жилищните кредити биха могли да се разглеждат като източник за натрупване на потенциален кредитен риск."

Като цяло кредитите за бизнеса и гражданите в края на юни са 67.376 млрд. лева и се увеличават на годишна база с 6.4 на сто. Растежът се обуславя от кредитите за домакинствата, които към шестмесечието достигат 27.112 млрд. лв. и спрямо година по-рано се увеличават с 10.4 процента. Освен жилищните заеми, по-солиден ръст отчитат и потребителските кредити -  те възлизат на 12.602 млрд. лв. и се увеличават с 9% спрямо юни 2020 година.

В същото време се забелязва забавяне на ръста при бизнес заемите. Кредитите за фирмите нарастват с 3.2% на годишна база, но при 4.1% годишно повишение, отчетено през май, като в края на юни достигат 35.563 млрд. лева.

Тенденциите за солидно трупане на депозити в банките се запазват и в края на шестмесечието на 2021 година. Според данните на БНБ депозитите на неправителствения сектор са 96.773 млрд. лв., като годишното им увеличение е 12.1%.

Депозитите на бизнеса пък достигат са 29.356 млрд. лв. в края на юни 2021 година. В сравнение със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 12.9% при 12.5% годишно повишение през май.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 15.4% на годишна база и в края на месеца достигат 3.627 млрд. лева.

Влоговете на домакинства очаквано са най-солидни -  63.790 млрд. лв. Те се увеличават с 11.6% спрямо същия месец на 2020 г., като запазват годишния си ръст, отчетен през май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във