Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ СВИКВАТ ДА ДАВАТ ДИВИДЕНТИ

ОКОЛО 133 МЛН. ЛЕВА ПОЛУЧИХА АКЦИОНЕРИТЕ НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА


Българските банки започнаха да разчупват порочната си традиция да не дават дивиденти. През 2000 г. осем български кредитни институции ощастливиха своите едри и дребни собственици, като разпределиха помежду им около 133 млн. лева.


Живи пари от инвестициите си в капитала на банките получиха акционерите на БУЛБАНК, ОББ, Корпоративна банка, Хипоферайнсбанк (България), Стопанска и инвестиционна банка, ТЕКСИМБАНК, Пощенска банка и ЮНИОНБАНК.


Обикновено дивидентът започва да се плаща до месец, след като общото събрание на банката гласува размера му. И най-дребният акционер може да получи полагащите му се пари на каса или по сметка във всеки един от клоновете на банката. Достатъчно е той да представи временното удостоверение, което показва колко акции притежава, и личен паспорт или лична карта, с която да докаже самоличността си. Фирмите акционери, освен временните удостоверения, трябва да покажат в банката и актуален документ за съдебна регистрация, от който да става ясно кой представлява дружеството. Ако акционерът изпрати друго лице да получи полагащия му се дивидент, то трябва да покаже на банковите служители и нотариално заверено пълномощно.


Краен срок за получаване на дивидента няма. Акционерът или упълномощеното от него лице може да го вземе дори няколко години след като общото събрание е гласувало раздаването му (ако, разбира се, дотогава банката не е фалирала).


Банките или фирмите, които раздават дивидент, са длъжни да удържат 15% данък от акционерите си и да го преведат на бюджета. По този начин хазната гарантира своите постъпления. Защото не може да се надява, че дребните акционери добросъвестно ще внесат някакви стотинки от дивидентите, които са получили.


Гражданите обаче са длъжни да посочат дохода от дивиденти в данъчната си декларация, а фирмите го отнасят към чистата си печалба.


Офшорните компании, които са акционери в банки, разпределящи дивидент, не плащат 15% данък в България, но уведомяват Министерството на финансите за получения доход и за режима, по който той ще бъде обложен. Такъв е случаят с АЛИКО/Си И Ейч Болкан Инвестмънт Фънд, която притежава 85.64% от Пощенска банка.


През тази година общото събрание на банката гласува дивидент за собствениците й от 313 хил. лева. Регистрираният в Кипър АЛИКО/СИ И Ейч Болкан Инвестмънт Фънд, който е собственост на американския застрахователен гигант Ей Ай Джи и на И Еф Джи Банкинг Груп на милиардера Спирос Лацис, получи 268.05 хил. лв. (85.64% от дивидента).

10 % от тази сума бе платена

на Министерството на финансите, така както гласяха изискванията на приватизационния договор, сключен през октомври 1998 г. между Банковата консолидационна компания и кипърския фонд. Миноритарните акционери на банката - ДЗИ, Банка ДСК, БТК, Български пощи и НДК, си разделиха 44.95 хил. лева.


През 2000 г. БУЛБАНК отново спази

традицията да дава големи дивидентиОт 1994 г., когато в нея се вляха ТБ Бургас и ТБ Стара Загора, банката редовно разпределяше между своите акционери внушителен дори и за международните стандарти дивидент, като същевременно успя значително да увеличи капитала си. От тази политика на ръководството на БУЛБАНК печелеше предимно държавата, която в лицето на Банковата консолидационна компания притежаваше 98% от акциите й. Само през 1999 г. банката плати дивидент от 101.5 млн. лева. През тази година печалбата на БУЛБАНК ще достигне 200 млн. лв., но тя ще остане за новите й собственици - УниКредито Италиано и Алианц, които придобиха акциите на БКК в банката през ноември 2000 година.


Частните акционери на БУЛБАНК - около 200 на брой, също редовно получаваха дивидент. До момента стойността на акциите им в БУЛБАНК спрямо 1994 г. е нараснала 2.4 пъти в доларово изражение. Тогава акционерният капитал на кредитната институция бе 1.26 млрд. стари лева (около 35.3 млн. щ. долара), докато в момента той е 166.7 млн. нови лева (85.5 млн. щ. долара). Освен това от 1994 г. до момента

БУЛБАНК

е раздала дивиденти, чиято валутна равностойност е около 144 млн. щ. долара (168% от сегашния й акционерен капитал). С други думи, срещу 1 щ. долар, вложен през 1994 г. в капитала на банката, до момента акционерите й са получили 6.5 щ. долара под формата на допълнителни акции или дивиденти. Анализът на резултатите й през изминалите шест години показва, че фирма или гражданин, които са закупили акции на БУЛБАНК, са получавали по 108.3% средногодишна доларова възвръщаемост на инвестицията си. В тази сметка не влиза допълнителният капитал на банката, който в момента надхвърля 140 млн. лв. (над 64 млн. щ. долара).


На фона на резултатите на БУЛБАНК постиженията на останалите банки в областта на предоставянето на дивиденти са направо незначителни. Едва през тази година акционерите на по-голям брой кредитни институции получиха доход от своите инвестиции. Показателно е обаче, че част от банките, които раздадоха солидни дивиденти, са дъщерни дружества на БУЛБАНК (виж таблицата). Така, преди да бъде продадена най-голямата кредитна институция у нас, взе от дъщерните си дружества печалбата им и след това ги продаде изгодно.

Корпоративна банка

плати 3.55 млн. лв. дивидент. Около 99.9% от печалбата й отидоха в БУЛБАНК, а 10 хил. лв. останаха за Еврофинанс. Акционерите получиха парите си още през април тази година, а на 16 май Корпоративна банка бе продадена на десет чуждестранни фирми за 12.83 млн. лева.


На 13 юли 2000 г. общото събрание на базираната в Мюнхен

Хипоферайнсбанк (България)

в която БУЛБАНК притежаваше към тази дата 49% от капитала, реши да разпредели между акционерите й дивидент в размер на 40 хил. евро. Ден по-късно, на 14 юли, БУЛБАНК продаде за 15 млн. г. марки дяловете си в мюнхенската кредитна институция на другия й акционер - германската Хипоферайнсбанк.


Най-много пари БУЛБАНК спечели от инвестицията си в ОББ. През юни 1997 г. тя закупи 35% от обединената банка, като плати за тях 1.05 млн. щ. долара и в края на същата година инвестира в капитала й още 10.5 млн. щ. долара.


Три години по-късно - през май 2000 г., общото събрание на

ОББ

реши акционерите й да получат 25.83 млн. лева. От тези средства БУЛБАНК взе 9.04 млн. лева. Същата сума влезе и по сметките на ЕБВР, която притежаваше 35% от обединената банка.


Инвестиционният фонд Ей Ай Джи - Си И Ти Кепитъл Мениджмънт- собственик на 17.2% от капитала на ОББ, получи дивидент в размер на 4.44 млн. лв., а на Си Ай Си Би Опенхаймер Корп, който държеше 12.7%, бяха преведени 3.28 млн. лева. Дребните акционери на ОББ, които контролират 0.1% от капитала й, си поделиха дивидент в размер на 25.83 хил. лева.


През август ОББ бе продадена на Национална банка на Гърция за 207 млн. евро, като БУЛБАНК взе 72.45 млн. евро от тази сума. Така срещу инвестицията си от 11.55 млн. щ. долара, която направи през 1997 г. в обединената банка, през 2000 г. БУЛБАНК получи около 68.4 млн. щ. долара - над 5.9 пъти възвръщаемост.


През тази година дивидент раздаде и

ТЕКСИМБАНК

На 28 юли 2000 г. общото й събрание гласува цялата печалба за 1999 г. в размер на 1.1 млн. лв. да бъде разпределена между акционерите й. Най-големи суми получи лихтенщайнската фирма Патон Анщалт. Тя притежава 27.33% от капитала на ТЕКСИМБАНК. Наследниците на покойния създател на кредитната институция Георги Найденов - дъщерите му Мариета Найденова, която е председател на надзорния съвет на банката, и Павлина Данчева, си разпределиха 24.31% от дивидента, който бе гласуван от общото събрание. Останалите 48.36% се полагат на около хиляда дребни акционери, всеки от които държи под 5% от капитала на кредитната институция.

Стопанска и инвестиционна банка

раздаде дивидент от 470 хил. лв., като най-големи суми от него влязоха по сметките на Катекс АД, което притежава 24.8% от капитала на кредитната институция, и на Рефко Кепитъл Маркет - собственик на 10% от акциите на банката.


Акционерите на

ЮНИОНБАНК

получиха дивидент за втора поредна година. През 1998 г. банката отчете печалба от 7738.6 млн. стари лева. От нея 7.6 млрд. стари лв. бяха използвани за увеличение на капитала й през 1999 г., а останалите 138.6 млн. стари лв. (138.6 хил. нови лева) бяха разпределени между акционерите й. Година по-късно - през 2000 г., придобивките на собствениците на ЮНИОНБАНК са значително по-малки. От печалбата й за 1999 г. в размер на 3.19 млн. нови лева 3.1 млн. нови лв. бяха заделени за увеличение на капитала на банката до 13.1 млн. нови лв., а акционерите си поделиха дивидент от 90 хил. лева. Намаляването на този род приходи обаче едва ли ги стряска, тъй като собственици на банката са нейните мениджъри - братята Светослав и Иван Радеви, Емануил Манолов и Емил Иванов. Фирмата Борас, която държи 16.64% от капитала на банката, също се контролира от братята Радеви. Сред миноритарните акционери на банката са няколко нейни служители, между които е и главната й счетоводителка Анна Аспарухова.


(Б)

Facebook logo
Бъдете с нас и във