Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Банките спечелили над 1 млрд. лева

Финансовото състояние на банките е стабилно, става ясно от анализа на банковата система, изготвен от Българската народна банка (БНБ) към края на септември. Освен че през периода от януари до септември банките спечелиха 1.1 млрд. лв., общата сума на активите им расте и за деветмесечието, и за годината.

Към края на септември печалбата на банковата система е с 279 млн. лв. по-висока от реализираната за деветте месеца на предишната година. За сравнение, банките приключиха 2015-а с печалба от 898 млн. лева.

За третото тримесечие на годината активите на банковата система са се увеличили с 1.2 млрд. лв. (с 1.3%) от 88.7 млрд. лв. в края на юни на 89.8 млрд. лв. в края на септември. А от началото на годината до 30 септември активите нарастват до 89.8 млрд. лв. (от 87.5 млрд. лв. в края на декември 2015 година).  

"Балансовата сума на кредитите и авансите бележи прираст от 460 млн. лв., а делът ѝ в активите слабо намалява - до 61.9%", посочват анализаторите от БНБ. Увеличили са се с 281 млн. лв. кредитите за домакинствата, заемите за нефинансовите предприятия са нараснали с 202 млн. лв., а при другите финансови предприятия това увеличение е по-скромно с 23 млн. лева.

Има и други позитивни резултати, които могат да бъдат отбелязани, и в края на септември брутният размер на просрочените кредити и аванси в банковата система намалява от 10 592 млн. лв. на 10 472 млн. лв. към края на юни.

И общият размер на депозитите в банковата система в края на септември е с 1 млрд. лв. повече спрямо края на второто тримесечие на годината - общо 76.2 млрд. лева. През разглеждания период привлеченият ресурс като депозити от нефинансови предприятия нараства със 766  млн. лв., от домакинства -  с 523 млн. лв., и от другите финансови предприятия - със 150 млн. лева.

Централната банка отчита и добрата ликвидна и капиталова позиция на системата. В края на септември ликвидните активи на 27-те кредитни институции достигат сума 28.7 млрд. лева. А коефициентът, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ е 37.35%, показва още статистиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във