Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ЩЕ ПОСРЕДНИЧАТ ЗА ОТПУСКАНЕТО НА СТУДЕНССКИ КРЕДИТИ

Студентите ще могат да получават дългосрочни заеми, които да погасяват, след като започнат работа. Идеята за подобен тип кредити е залегнала в проект, разработен от фондация Атанас Буров съвместно с експертна група от банкови мениджъри и университетски преподаватели.Изпълнителният директор на банка България Инвест Димитър Костов обясни, че за разлика от раздаваните до момента студентски кредити, новите няма да се обезпечават от родители или роднини на учащите се. Костов е един от представителите на кредитните институции в експертната група заедно с изпълнителната директорка на Банка ДСК Виолина Маринова и икономическия директор на ОББ Петя Цекова.Председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Иван Искров обеща, че проектът на фондация Атанас Буров ще получи политическа подкрепа. Намеренията са да се приеме специален закон, който да регламентира създаването на държавна агенция за студентско кредитиране. Тя ще отпуска дългосрочни заеми, като предоставянето им ще става чрез търговските банки. Предложението е кредитите да се дават година за година и размерът им да не надхвърля 3300 лева. Парите ще могат да се използват за плащане на такси, учебници, за квартира и храна. Заемите ще са дългосрочни, като лихвата по тях ще се определя на базата на доходността на петгодишните държавни ценни книжа (около 7% годишно), плюс 1% надбавка. Студентите няма да плащат лихви и главници по време на обучението си. Това ще става, след като започнат работа, а погасителните вноски ще зависят от трудовото им възнаграждение. При необслужване на заема с некоректния длъжник ще се занимават данъчните и Агенцията за държавните вземания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във