Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките ще платят над 14 млн. лв. "такса надзор"

Търговските банки трябва да платят на БНБ над 15 млн. лева такси за надзор и преструктуриране през 2020 година. 

Управителният съвет на централната банка определи в четвъртък (22 юли) индивидуалния размер на таксите за покриване на административните разходи на БНБ за 2020 г., произтичащи от функциите по надзор и преструктуриранe.

14.20 млн. лева е таксата, която банките трябва да заплатят за функцията по банков надзор. За дейността по преструктуриране на кредитни институции таксата е в размер на 1.50 млн. лева, а за функциите по платежен надзор - 1.72 млн. лева.

Освен от банките тази сметка в общ размер на 17.42 млн. лв. се покрива и от другите поднадзорни лица на БНБ - платежни институции и дружества за електронни пари. 

Сумата леко надвишава прогнозната стойност, обявена от БНБ в края на 2020 г. - 14.5 млн. лева. 

Както "Банкеръ" писа още през декември миналата година, дейностите по осъществяването на банковия надзор и работата, свързана с преструктуриране на банки, досега бяха финансирани чрез монетарния доход на БНБ. След присъединяването на България към Европейския банков съюз обаче БНБ преминава към принципа на Европейската централна банка и Европейския съвет за преструктуриране, т.е. към финансиране на съответните дейности чрез събирането на такси от кредитните институции.

Още тогава БНБ публикува и методиката, по която се изчислява размерът на таксите, които в бъдеще ще плащат банките. Разходите на БНБ по линия на банковия надзор и дейността по преструктуриране се покриват с такси от кредитните институции, като 10% от годишните разходи се разпределят поравно между задължените лица (фиксиран компонент), а останалата част от разходите (променлив компонент) се разпределя в зависимост от пазарния дял на банките (дял в „сума на активите“) и техния рисков профил (дял в „обща рискова експозиция“), с прилагане на тегло от 50% за двата показателя.

Същият подход на издръжка вече бе въведен и в другия финансов регулатор - Комисията за финансов надзор. Още през 2017 г. бе решено КФН също да попълва бюджета си от такси от поднадзорните й лица - застрахователни дружества, пенсионни фондове, инвестиционни посредници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във