Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ЩЕ ОТСТОЯВАТ ТАКСАТА ЗА ПРЕДСРОЧНО ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМА

Таксата, която банките събират от клиентите за предсрочно погасяване на кредити, е тази, която дразни най-силно потребителите на заеми. Много от тях са неприятно изненадани, когато разберат, че, бързайки да погасят предсрочно дълга си, биват наказани да плащат допълнителни суми. Логичният въпрос, който клиентите задават в подобни случаи, е: Защо банката ме наказва, вместо да е доволна, че по-скоро й връщам парите? Това провинение ли е? Да не говорим, че в много от договорите за заем дължимите от клиента такси не са конкретизирани. Обикновено в документите е записано, че длъжникът плаща такси и комисиони според тарифата на банката. Иди, че търси конкретните им размери през сайта на кредитната институция или в дебели с десетки ситно изписани листа папки. Пък и не всеки гражданин е длъжен да има компютър с ИНТЕРНЕТ и може да се оправи със сложната терминология, която е използвана при написването на въпросните тарифи. Въпросът обаче е по каква логика при предсрочно погасяване на заем се плаща такса, чиито размери съвсем не са малки. Тя варира от 3 до 5% за отделните банки и се начислява или върху извънредно внесената сума, или върху остатъка по кредита - банковата практика в това отношение е различна.Преди месец във вестниците се появиха информации, че в подготвяния от работна група на БНБ и Министерството на икономиката закон за защита на потребителския кредит ще има текст който, ще забранява събирането на такса за предсрочно погасяванеПроверката на в.БАНКЕРЪ обаче установи, че това е само намерение, изказано от един от участниците в групата, който е служител на икономическото ведомство. А банковата общност е категорично против подобна клауза.На банките трябва да се гледа като на търговски предприятия, чиято основна цел е печалбата. И ако изхождаме от тази логика, те не могат да се откажат от своя доход. А предсрочното погасяване на един заем лишава кредитните институции от част от лихвите, които са планирали да получат от него. Затова те си възстановяват част от очаквания доход, като начисляват тази такса за предсрочно изплащане на кредита, заяви Виолина Маринова, председател на УС на Банка ДСК.Подобна е позицията и на председателя на УС на Асоциацията на търговските банки и главен изпълнителен директор на БУЛБАНК Левон Хампарцумян. В разговор с репортер на в.БАНКЕРЪ той заяви: Предоставянето на кредит става с договор, в който са описани правата и задълженията на двете страни. Едно от задълженията на длъжника е да прави точно определени вноски в точно определен период от време. Трябва да е ясно, че предсрочното погасяване е едностранно нарушаване на условията на договора за заемА по правило всяко неспазване на условията по един договор се наказва - в случая с такса.Шефовете на повечето банки у нас засега нямат никакво намерение да се отказват от въпросната санкция за предсрочно погасяване на кредитите. Още повече че в държавите от ЕС банките също имат такса за предварително погасяване на заеми. Според изпълнителния директор на ОББ Христос Кацанис банките в Гърция събират подобни такси само по корпоративните и по ипотечните заеми. Но има някои банки в южната ни съседка, които я прилагат дори и за потребителските кредити. Главният секретар на Асоциацията на търговските банки Ирина Марцева заяви за в.БАНКЕРЪ, че в директива 87/102 на Европейската комисия е записано, че потребителят трябва да получи справедлива редукция на задължението си при предсрочното му погасяване. Между другото това се отнася не само за банковите заеми, но и за всички други финансови задължения на граждани в размер между 200 и 20 000 евро, които не са обезпечени с ипотека.Общият текст на директивата обаче позволява в отделните държави въпросът със сумите, които банките събират от клиентите си, решили предсрочно да погасят заемите си, да бъде уреден по различни начини. В някои страни максималният размер на тези такси е конкретно определен. В други съществуват само най-общи постановки, в рамките на които банките определят начините, по които да се обезщетят клиентите им, предсрочно погасили задълженията си към тях, обясни Марцева. Според нея по-важната цел на директивата е да задължи финансовите институции да дават максимална по размер информация на гражданите, ползващи потребителски заеми, и да ги накара да обявяват пред клиентите си годишния размер на разходите, които ще правят при обслужването на заема. В този размер се включват не само лихвените плащания, но и различните такси и комисиони, които финансовите институции събират от клиентите си, ползващи потребителски заеми или лизинг.Няма страна в ЕС обаче, където изрично да е забранено да се събира такса за предсрочно погасяване на заемите. За банкерите налагането на подобно ограничение е абсолютно нелогично.Според тяхклиентът лишава банката от планирани приходикогато погаси предсрочно заема си и начислената такса компенсира само една малка част от пропуснатите доходи. Когато банката взема пари на депозит, прави точно определени разходи, като плаща по тях лихви, без предварително да е сигурна какъв доход ще получи от инвестирането на средствата. За отпускането на заеми банките правят определени административни разходи. Лихвите, таксите и комисионите по отпусканите заеми трябва да покрият парите, които се харчат за лихви по депозитите, за издръжка на персонала и за заделяне на провизии. След което да остане и печалба за кредитната институция. При отпускането на заема за определен срок банката планира да получи от него определен доход. А когато клиентът го погаси предсрочно, тези планове се сриват. Нещо повече, банката е принудена да прави нови административни разходи за проучването на нов клиент, на който да предостави освободените средства като заем. За да се покрият всички тези негативни ефекти, се събира таксата за предсрочно погасяване. Разбира се, клиентите също имат своята логика срещу тази такса и едва ли съществува обяснение, което да ги накара да я променят. Защото на никого не му харесва да плаща допълнително средства за това, че е върнал предсрочно пари. Само че, когато протестират срещу това утежнение, хората трябва да са наясно с едно много важно обстоятелство. Като търговски дружества банките никога няма да се откажат от своя доход независимо какъв административен натиск ще им бъде оказан. Доказателство за това са ограниченията, които БНБ въведе върху ръста в кредитирането. За да не ги нарушават, кредитните институции у нас вече пренасочват големите си корпоративни клиенти към своите банки майки в чужбина, които им отпускат нужните заеми. Това е и една от причините за бързото нарастване на частния външен дълг. Същата гъвкавост банките у нас ще проявят и ако в Закона за потребителското кредитиране им бъде забранено да събират такси за предсрочно погасяване на заемите. Те ще ги премахнат, за да спазят закона, но ще си събират парите под формата на други такси и комисиони или ще увеличат лихвените проценти. Практиката у нас е доказала, че забраните обикновено не водят до очаквания ефект. Според банкерите конкуренцията на пазара ще ги принуди да намаляват таксите, комисионите и лихвите по потребителските кредити. А клиентите могат да ускорят този процес, като внимателно преглеждат условията, при които банките отпускат заеми, и се насочват към най-изгодните предложения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във