Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ЩЕ ОБРЪЩАТ БЕЗПЛАТНО В ЕВРО СМЕТКИТЕ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ

Управителният съвет на Централната банка промени Наредба N3 за плащанията, за да улесни трансформирането в евро на банковите сметки, които в момента са в германски марки, френски франкове, испански песети, гръцки драхми, италиански лири и други валути на страните от Еврозоната. Промените предвиждат трансформирането в евро на наличностите по тези сметки да става безплатно.От наредбата отпада главата Плащане в брой. Мотивът за това е, че в нея се регламентират само безкасовите плащания. Според експерти от БНБ, изискването клиентът да уведомява предварително банката, че ще тегли пари на каса, трябва да бъде записвано в договорите за обслужване между него и кредитната институция, а не да е обект на нормативно задължение.Платежните документи занапред ще могат да се представят както на хартиен носител, така и по електронен път. По този начин текстовете в Наредба N3 се привеждат в съответствие с изискванията на Закона за електронния подпис.

Facebook logo
Бъдете с нас и във