Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките с нов потенциал за бизнес клиенти


В рубриката „Финансов дневник“ представяме една поредица от публикации на "БАНКЕРЪ" и "ПрайсУотърХаусКупърс България", посветени на развитието на банковия  сектор у нас. Инициативата ни ще проследи как се представят водещите кредитни институции всяко тримесечие , което е от съществено значение за приемането на страната ни в Европейския банков съюз и валутно-обменния механизъм ERM II, по-известен като "чакалнята на еврозоната". Сериозно внимание обръщаме и на по-малките банки, тъй като е важно за читателите ни да знаят, че парите им са в сигурни ръце.
Близо четвърт век "БАНКЕРЪ" класира кредитните институции у нас по пет показателя. Това са общият размер на активите им, собственият им капитал, печалбата и възвръщаемостта на собствения капитал и на активите. Тези показатели комбинират в себе си значимостта на всяка една банка за сектора (неслучайно ЕЦБ и респективно БНБ са въвели капиталови буфери за системно значими банки) и нейната ефективност и стабилност.


 

Консолидация и концентрация са отликите на банковото битие в България към края на деветмесечието на 2019 година. Банковата система е в добра кондиция. Отчетен е ръст както на общия размер на активите, така и на печалбата. Изглежда, че след приключването на прегледа на качеството на активите и стрес-тестовете, поискани  от Европейската централна банка, трезорите у нас се връщат към нормалната си дейност и повишават активността си. 

Двадесет и пет банки оперират на банковия пазар тук  към 30 септември, а 5 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции.

Концентрацията в сектора се запазва висока -  най-големите пет банки продължават да държат  относително висок дял от  активите в банковата система към края на  септември 2019 г. - 60% ( при 59.4% към края на 2018 г.).

Общо активите на банковата система към 30 септември 2019 г. възлизат на 111.5 млрд. лв., като отбелязват ръст от 5.64% спрямо 31 декември 2018 г. В края на септември  първите 10 банки концентрират 83.7% от общите  активи  на банковата система. УниКредит Булбанк АД заема челната позиция с активи в размер на 20.5 млрд. лева или 18.4% пазарен дял. Банка ДСК ЕАД е на втора позиция с 14.3% пазарен дял, а  след придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк АД (Експресбанк АД) се очаква да настигне УниКредит Булбанк АД. На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която запазва позицията си от края на 2018 г., с пазарен дял от 10.4%. Размествания в класацията вероятно ще предизвика и придобиването на Банка Пиреос България АД от Юробанк България АД. В резултат на това  Юробанк България АД, която към 30 септември 2019 г. се подрежда на 5-то място според  активите си (общо), има потенциал да се придвижи нагоре и да достигне до 3-та или 4-та позиция.


Нетните активи


на банките към 30 септември 2019 г. възлизат на 14.3 млрд. лв . и  бележат ръст от 3.4% спрямо 31 декември 2018 г. На челна позиция по този показател  излиза Банка ДСК ЕАД - към 30 септември 2019 г. нетните й активи бележат покачване от 7.6% спрямо края на 2018 г. Спад от 3.7% в сумата на нетните активи  за същия период  регистрира УниКредит Булбанк АД  и застава на второ място. Юробанк България АД попада  на трета позиция по този показател, като отчита ръст от 9.7% за периода към 30 септември 2019 г. Обединена Българска Банка слиза  на четвърта позиция през разглеждания период,  като отчита спад от 3.9% спрямо края на 2018 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД пък  се изкачва отново на пета позиция, измествайки Първа Инвестиционна Банка, като регистрира намаление на нетните си активи от 1.1% спрямо края на  декември 2018 г. Останалите банки в Топ 10 запазват позициите си към 30 септември 2019 г. спрямо 31 декември 2018 г.


Нетната печалба


на банковата система нараства с 4.2%, като достига до 1.27 млрд. лв. за деветмесечието на 2019 г. (спрямо 1.22 млрд. лв. за деветмесечието на 2018 г.). УниКредит Булбанк АД заема първа  позиция по показателя  с 26.1% от печалбите в сектора за деветмесечието на 2019 г., но  отчита  и намаление в печалбата си с 1.1% спрямо същия период на предходната година. Банка ДСК ЕАД остава на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 15.5%, генерирайки ръст от 3.1% спрямо съпоставимия период през 2018 г. Юробанк България АД е на трета позиция по печалби в сектора, с печалба от 131 млн. лв. за деветмесечието на 2019 г. или 3.5% увеличение спрямо съответния период на 2018 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД и Експресбанк АД също бележат ръст в резултата  по този показател  сътветно от 11,4% и 24.4%.


Възвръщаемостта на активите


(изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) достига до 1.14% общо за банковата система през деветмесечието на 2019 г. спрямо 1.18% през същия период на 2018 г. По отношение на възвръщаемост на активите през деветмесечието на 2019 г.,резултатите на отделните банки са : БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България запазва първата позиция (4.73%), след като през първото полугодие на 2019 г. изпревари Ти Би Ай Банк ЕАД. Тя пък  беше начело в първото тримесечие на 2019 г., но към 30 септември 2019 г. остава на второ място с 3.36% възвръщаемост на активите. Следват ги  Експресбанк АД  (1.69%), УниКредит Булбанк АД (1.62%) и Юробанк България АД (1.43%).


Възвръщаемостта на собствения капитал


(изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал, като класацията не включва Група 3-та  -клонове на чуждестранни банки), достига до 8.86% за деветмесечието на 2019 г., а е била  9.77%  за същия период на 2018 г. С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през 2019 г. е Ти Би Ай Банк ЕАД (14.12%), а на второ място е Райфайзенбанк (България) АД с 12.87%, следвани от Експресбанк АД (12.21%), УниКредит Булбанк АД (12.15%) и Алианц Банк България АД (10.88%).

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, Мениджър, Консултантски услуги, и Павел Пирински, Старши мениджър, Одит услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във