Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките продължават да свалят лихвите по жилищните кредити

Условията по жилищните кредити са станали още по-изгодни към края на ноември на фона на бум в отпускането на заеми в този сегмент. Това показва лихвената статистика на БНБ, която бе публикувана на 29 декември. Оказва се, че и лихвените проценти, и годишният процент на разходите (ГПР) при жилищните кредити бележат понижение. При това не само на годишна, но и на месечна база.

По-конкретно към края на ноември средната лихва по жилищните кредити е 2.64%, като за година е намаляла с 0.19%, а за месец - с 0.03 процента. В същото време ГПР по тези заеми се е понижил с 0.18% на годишна база и с 0.04 процента на месечна. 

През тази година жилищното кредитиране бе изключително динамично. В края на ноември 2021 г. жилищните кредити са 13.900 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 16.8 процента. Този бум в сегмента доведе и до реакция от БНБ. В опит да охлади растежа на заемите регулаторът на два пъти увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер. Нивото на буфера ще се покачи на 1% спрямо сегашните 0.5% през октомври 2022 година. Няколко месеца по-късно - през януари 2023 г., буферът ще бъде увеличен на 1.5 процента.

"Кредитите за домакинства нарастват с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. Продължителното запазване на текущите темпове на кредитен растеж при съществуващите нива на реалните лихвени проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на икономическата среда. В отговор на тези рискове на 16 септември 2021 г. Управителният съвет на БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% в сила от 1 октомври 2022 г., като за периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на буфера остава на текущото ниво от 0.5%... Текущата политика на банките за поддържане на кредитната активност в сегментите на жилищното строителство и на кредитите, обезпечени с търговско и недвижимо имущество, макар и защитена като индивидуални кредитни решения и покрита с наличните ликвидни и капиталови буфери, има общосистемна проекция, което налага продължаване на проактивната позиция за изграждането на буферен капацитет срещу цикличните рискове. Предвид на запазващата се висока кредитна активност и несигурността по отношение на развитието на икономическата среда, повишението на равнището на антицикличния буфер от 1.0% на 1.5% в сила от 1 януари 2023 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките", обясниха в съобщението си от Българската народна банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във