Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ОТНОВО ПРЕХВЪРЛИХА ЧАСТ ОТ КРЕДИТИТЕ В ЧУЖБИНА

Заеми за около половин милиард лева са прехвърлили няколко големи български банки на своите чуждестранни собственици. Тези трансфери са били засечени от експерти на БНБ при анализа на операциите на кредитните институции през март 2006 година. При това, според служители на Централната банка, са прихванати само по-значителните по размер прехвърляния, а по-малките трансфери просто не могат да бъдат засечени. Предполага се, че с извършените операции големите банки се опитват да регулират нарастването на обема на отпуснатите кредити, което ще отчетат в края на юни, така че да не им се налага да внасят допълнителни задължителни минимални резерви. Ще припомним, че независимо от наложените от БНБ санкции за превишаване на лимитите някои от големите институции предпочитат да ги плащат, но да не ограничават кредитната си експанзия. Така в края на март под формата на наказателни вноски - като допълнителни задължителни минимални резерви, са преведени малко повече от 300 млн. лева. Този лукс обаче излиза твърде скъпо на банките, които търпят загуби, тъй като БНБ не им начислява лихви по тези резерви.
Като цяло политиката на БНБ за ограничаване на кредитирането вече дава ясни резултати. От март 2005 г. до края на март 2006 г. общият размер на отпуснатите заеми е нараснал едва с 4.1% - от 17.9 млрд. на 18.6 млрд. лева. Дори към този ръст да прибавим прехвърлените през тази една години кредити за около 2 млрд. лв. в чужбина, увеличението ще е едва 15 процента. Това ограничаване, както предсказа БНБ, обаче не оказа никакво влияние върху бързото покачване на вноса и на дефицита по текущата сметка. Резултатът бе: свиване на фирмените заеми, което от своя страна не е добре за развитието на бизнеса. Факт е, че за разглеждания едногодишен период само те са намалили своя общ размер - от 12.8 млрд. на 11.6 млрд. лева. Дори ако игнорираме ефекта от прехвърлянето на кредити за 2 млрд. лв. в чужбина, ще излезе, че от март 2005-а до март 2006-а фирменото финансиране е нараснало едва с 800 млн. лв., или около 6.34 процента. Слабо повишение в сравнение с това, което са отбелязали за една година потребителските и ипотечните кредитите - съответно с 28.7 и 82.96 процента.
Данните на БНБ показват, че във финансово-кредитната система вече има ясна тенденция за насочване на значителна част от свободните средства към депозити в други банки, което значително подобрява стабилността на българските институции. За една година общият размер на депозитите на банките у нас се е увеличил с 1.68 млрд. лв., или с 37.2%, като от март 2005 г., когато те са били 4.51 млрд. лв., до края на март 2006 г. са нараснали със 6.19 млрд. лева. Това преориентиране на политиката на кредитните институции се дължи на бавното покачване на лихвите на международните пазари, което повиши доходите от депозити. Факт е, че независимо от по-големите инвестиции на нашите банки в други финансови институции общата печалба на сектора продължава да се увеличава. В края на март 2006 г. тя е 213.66 млн. лв. - с 93.27 (77.5%) повече, отколкото преди една година. Подобрява се и възвръщаемостта на активите, която в края на март 2006 г. е 0.6%, докато дванадесет месеца по рано този показател бе 0.4 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във