Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ НЕ ДАВАТ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА КРЕДИТИТЕ ПО САПАРД

Банките няма да предоставят кредити при преференциални условия на свои клиенти, които са получили субсидия от предприсъединителната програма САПАРД на ЕС. Това съобщи земеделският министър Венцислав Върбанов след среща с представители на търговски банки през седмицата. Новината със сигурност няма да зарадва българските фермери, които очакваха, че заради парите от САПАРД ще им бъдат предоставяни заеми с по-ниски лихви и при по-малки обезпечения, отколкото на обикновените клиенти. Повечето банки обаче не са склонни да променят регламента си специално заради парите от САПАРД. Техният основен мотив е, че след като това са краткосрочни кредити, то клиентите им ще плащат по-ниски лихви от тези, които се събират по средносрочните заеми.
Субсидия по линия на програмата ще получи всеки земеделски производител, чийто проект бъде одобрен. И въпреки че това е апетитна хапка за всяка банка в България, повечето кредитни институции не се убедени в надеждността на своите бъдещи клиенти.
Механизмът за усвояването на помощите по европейската програма предвижда предприемачът първо да вложи собствени средства в закупуването на селскостопанска техника или създаването на ново предприятие, и едва след това да му бъде възстановена 50% от стойността на инвестицията.
Първа инвестиционна банка, ЮНИОНБАНК и ТБ БИОХИМ обявиха, че са готови да подпишат меморандуми за разбирателство с Държавен фонд Земеделие - който е разплащателна агенция по САПАРД. Меморандумите ще са необходими, за да се координират европейските изисквания с конкретните условия за кредитиране на всяка отделна търговска банка.
След проведените консултации засега се отлага изграждането на Гаранционен фонд, който да обезпечава отпуснатите кредити за проекти, финансирани по САПАРД. Според изпълнителния директор на фонд Земеделие Стоян Христов, връзката между фонда, банката и клиента е достатъчна гаранция за прозрачността и законността на всяка бъдеща земеделска инициатива. Христов смята, че отговорността за разработването на проект за Гаранционен фонд на браншовите организации на земеделските стопани трябва да се поеме от самите тях и от заинтересованите банки.Спас Димитров, председател на управителния съвет на Банка ДСК:
Смятам, че сумата, отпусната по САПАРД за тази година (53 млн. евро), ще бъде усвоена напълно. Така че ние допълнително ще можем да подпомагаме фермерите, които ще кандидатстват за пари по САПАРД. Проблемът ще са тези клиенти, които идват за първи път за кредит в банката и засега не познават схемите за работа с нея. Бързината, с която ще се одобряват кредитните искания, ще е от особено значение. Банка ДСК ще се стреми да разгледа документите за всеки кредит за не повече от 20 дни.

Николай Николов, шеф на управление Корпоративно кредитиране в Райфайзенбанк:
Ние не се стремим да обхванем всички одобрени проекти по програмата САПАРД, за да ги кредитираме. Като имам предвид субсидията за тази година (53 млн. евро - бел. а.), това означава средно около 1000 одобрени и отпуснати кредита. Отхвърлените ще бъдат тройно повече. Общо 4000 кредитни обосновки за разглеждане не са по силите на нито една банка. Стремежът ни е да предложим възможности за селскостопански кредити по САПАРД като още една опция на нашите досегашни клиенти. Средното обезпечение, което Райфайзенбанк иска, е около 100-150% от пазарната стойност на актива.

Божидар Аршинков, регионален мениджър на ХЕБРОСБАНК за София, клон Запад:
Конкуренцията в банковия сектор в момента е изключително силна и това ни принуждава сами да търсим нашите клиенти и да предлагаме кредитите си. Когато работим по проект, финансиран от програмата САПАРД, ние знаем, че след успешното му осъществяване 50% от неговата себестойност ще се възстанови на земеделския производител, който пък ще може да ги върне на банката, която го е кредитирала. В този смисъл САПАРД не се отразява на условията по нашите кредити, а върху паричния поток към кредитополучателя. Ние ще имаме по-голяма сигурност за възвръщаемостта на кредита, а клиентът ни ще може да се разплати с банката по-бързо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във