Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ НАПУДРИХА ТАРИФИТЕ СИ ЗА ТАКСИ И КОМИСИОНИ

Повечето големи банки използваха първите седмици на 2004 г., за да коригират тарифите си за таксите и комисионите. В тези дебели книги - някои от които надхвърлят 200 страници, най-подробно (а много често и доста неясно) са записани ставките, които банката удържа за всяка от многобройните си операции. Въпросното четиво е толкова обемно, че нито една голяма банка не го предлага на своите клиенти на хартия. Служителите, шефовете на клоновете и дори изпълнителните директори на кредитните институции препоръчват на гражданите и на представителите на фирмите да се осведомяват за таксите и комисионите от електронните страници (сайтовете) на банките. Подобни напътствия не са съвсем редни, тъй като хората, а и фирмите в България, които разполагат с ИНТЕРНЕТ, все още са доста по-малко от банковите клиенти. Любопитно ще бъде да се види как гражданинът търчи до съседа си или до близкия компютърен клуб (ако, разбира се, има такъв), за да рови в банковите сайтове (в случай че въобще знае как да го направи) с надеждата да прочете в тях интересуващата го такса или комисиона. Например по искания от него кредит или по валутните преводи, които би направил. Банковите клиенти са напълно в правото си да получат на ръка, а не във виртуалното пространство тарифата за таксите и комисионите, ако не по всички операции, то поне по влоговете и заемите. В чл. 40 от Закона за банките изрично се казва, че кредитните институции обявяват условията по влоговете и заемите в помещения, до които клиентите имат достъп. Забележете - изрично е записана думата помещения, а не електронен сайт. А едва ли някой ще спори, че таксите и комисионите са съществена част от условията по влога или кредита. Гражданите рядко обръщат внимание на това обстоятелство, когато обмислят услугите на коя банка да ползват. Обикновено те се спират на кредитната институция, предлагаща им най-ниските лихви, на малцина от тях се сещат предварително да изчислят какви ще са разходите им по обслужването на заема, когато към тях се прибавят таксите за проверка и обработка на документите. Не са редки случаите, когато ниските лихви примамват клиентите, но таксите и комисионите са толкова високи, че разходите по обслужването на кредита излизат по-големи, отколкото в банките с по-високи лихви, които обаче работят с по-малки такси и комисиони. По тази причина всяка промяна в прословутите тарифи е от значение не само и за фирмите, но и за гражданите - клиенти на банките. От 1 февруари 2004-аБУЛБАНК въведе нови такси и комисионипо някои от услугите, които предлага. Мениджърите й промениха таксата, която събират от гражданите и фирмите при предсрочно погасяване на заема. Преди тя се изчисляваше на базата на разходите, които кредитната институция прави, за да привлече ресурс, като върху получената стойност начисляваше надбавка от 0.5 процента. Формулата, по която се пресмяташе тази сума, бе доста неясна за клиентите и затова от 1 февруари БУЛБАНК прибягна до далеч по-прозрачен метод: при предсрочно връщане на заема вече се плаща такса от 4%, която се начислява върху остатъка по дълга. Например, ако сте взели кредит от 10 000 лв., погасили сте 5000 лв. от него на месечни вноски и върнете предсрочно останалите 5000 лв., банката ще ви поиска 200 лв. за това.Практиката да се събира комисиона за предсрочно погасен дълг е доста непонятна за клиентите, още повече че много институции се отказаха от нея през последните години. Защото излиза, че банката ги наказва за коректното им поведение към нея. Някои мениджъри обаче са на друго мнение по въпроса. Според тях за банките е важно гражданите и фирмите да спазват точно уговорения график за изплащане на заемите. Това позволява на по-малко гъвкавите институции да прогнозират обема на парите, които влизат в тях, и начините, по които ги инвестират в различни доходоносни активи - депозити в други институции, в ценни книжа или в други кредити. От 1 февруари фирмите клиентки на БУЛБАНК плащат повече за обслужване на валутните им сметки - по 4 евро месечно вместо досегашните 3.5 евро. За същата услуга всеки месец банката събира от гражданите по 0.8 евро (старата такса бе 0.75 евро).БУЛБАНК вече събира от дружествата комисиона от 0.15% за всяка сума над 1000 евро, която те са внесли по сметките си, но тя не може да е повече от 100 евро. Например, ако мениджър внесе по сметката на дружеството си 3000 евро, той ще плати 3 евро комисиона (0.15% върху 2000 евро). Даже ако внесената сума е 100 хил. евро или 300 хил. евро, банката ще получи 100 евро комисиона. Запазват се някои от сегашните позиции в тарифата - фирмите да могат да теглят до 2000 лв. в брой без комисиона и до 5000 лв. с 0.2% такса за всяка изплатена сума на каса. При теглене на 5000 лв. клиентът отново дължи комисиона от 0.25%, но максималният й размер е повишен от 100 на 200 лева. Същото условие важи и за гражданите, които получават пари в брой. Банката обаче ги е сюрпризирала с още едно утежнение - от 1 февруари тя събира за поддържане и обслужване на сметките им по 1.05 лв. месечно вместо досегашния 1 лев. От тези промени прозира намерението на шефовете на БУЛБАНК да стимулират внасянето на по-големи суми и да ограничават тегленето на значителни средства на каса. Впрочем гражданите и бизнесмените би трябвало да са много внимателни при изнасянето на пари в брой от банките, тъй като през последната половин година зачестиха обирите пред клоновете им. Някои банки се опитват да привлекат повече клиенти именно като предлагат по-ниски такси и комисиони, а не като намаляват лихвите. С цел да подобри конкурентоспособността си на пазара напримерБългарска пощенска банка промени тарифата сиот 26 януари 2004 година. Като цяло новите стойности са положителни само за корпоративните клиенти. Премахната е таксата за обслужване на разплащателни сметки, което положително ще привлече интереса на много фирми. От друга страна обаче, е увеличен минималният размер на срочните депозити, над който те се олихвяват. Преди промяната сумата на влога, над която банката плащаше лихва, бе 100 лв., 100 щ. долара или 100 евро. Сега той е повишен пет пъти и прагът вече е 500 лв. (500 долара или евро). Това вероятно ще доведе до известен отлив на граждани, тъй като средната сума на депозитите им във финансовокредитната ни система е около 300 лева.Увеличена е от 0.20 на 0.30 лв. и таксата, която се удържа при преводи от сметки на граждани за ток, вода, парно, електричество и телефон. Известно облекчение за дребните клиенти е, че отпада събираната до момента такса в размер на 0.50 лв. за попълване на документи на граждани и фирми от служител на банката. Но това не може да компенсира покачването на таксата за плащанията на комунални услуги, които се извършват всеки месец.Мениджмънтът на Пощенска банка е променил условията, при които клиентът плаща комисиона при предсрочно погасяване на ипотечни заеми. Досега тя бе 2.5% от погасената сума по кредита и трябваше да се плати само ако до падежа му остава по-малко от една трета от срока, за който е отпуснат. След промените на тарифата банката събира 2.5% от предсрочно върната сума, ако до крайния срок за погасяване на заема остават по-малко от пет години. При положение че за пълното му изплащане са необходими от пет до десет години, комисионата е 2 процента. Ако срокът, който остава до издължаването му, е десет и повече години, тя е 2.5 процента.БУЛБАНК и Българска пощенска банка първи от големите кредитни институции промениха своята тарифа за таксите и комисионите. В началото на февруари това направи и Банка ДСК, а до края на месеца примерът на трите ще бъде последван и от ХЕБРОСБАНК и БИОХИМ. За тези промени в.БАНКЕРЪ ще разкаже в следващия си брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във