Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките може да затегнат изискванията за кредитите, а лихвите да тръгнат нагоре

"През последното тримесечие на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г. лихвените проценти по депозитите щe се запазят на достигнатите много ниски равнища, за което ще допринасят продължаващият значителен приток на привлечен ресурс и високата ликвидност в банковата система. След изтичането на сроковете за отсрочване на задължения, заявени от фирмите и домакинствата по линия на частния мораториум, може да се очаква известно повишение на лихвените проценти по кредитите вследствие на нарастване на необслужваните кредити в портфейлите на банките и по-ниската им склонност да поемат кредитен риск"

Това прогнозират експертите на Българската народна банка в публикувания преди дни 'Икономически преглед" за третото тримесечие на годината.


Вдъхват нов живот на кредитния мораториум


Рискът пред прогнозата е, че тя не отчита евентуалното удължаване на мораториума за плащанията по кредитите, което в процес на подготовка от ръководствата на Централната банка и Асоциацията на банките в България.

В същото време обаче от централната банка казват, че формирането на спестявания с предпазен мотив ще продължи да допринася за сравнително високия темп на нарастване на депозитите в банковата система. 

При кредита за неправителствения сектор се очаква допълнително забавяне на годишния растеж под влияние на фактори както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането. Влошената макроикономическа среда и несигурността относно продължителността на пандемията от COVID-19 ще ограничава търсенето на кредит от страна на фирмите и домакинствата. 

Факторите, които биха могли да ограничават предлагането на кредит, са свързани както с несигурната икономическа среда, така и с по-ниската склонност на банките да поемат риск, влошената им оценка за платежоспособността на кредитополучателите и по-високия риск, свързан с обезпечението.

"С изтичането на сроковете за отсрочване на кредитните задължения, заявени от фирмите и домакинствата по линия на частния мораториум, може да се очаква повишение на дела на необслужваните заеми в портфейлите на банките, което също е потенциален фактор за ограничаване на предлагането и продължаващо затягане на кредитната политика", посочват от БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във