Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките качиха печалбата с 53% до 1.3 млрд. лева

Към 30 ноември 2021 г. печалбата на банковата система е 1.3 млрд. лв., с 457 млн. лв. или 52.8% повече от реализираната за същия период на 2020 г., показват публикуваните на 31 декември данни на БНБ.

Като основна причина отново може да бъде изтъкнато повишението на приходите от такси и комисиони, както и спадът с 36.3% на разходите за провизии, които са 491 млн. лв. или  280 млн. лв. (36.3%) по-малко спрямо отчетените преди година.

Заради покачването на печалбата на банките, расте и собственият капитал в баланса на банковата система - той се увеличава със 76 млн. лв. (0.5%) и в края на ноември възлиза на 16.4 млрд. лева.

Любопитното е, че през ноември секторът отчита спад на привлечените депозити. Общо те намалява с 465 млн. лв., но влоговата маса остава сериозна - 113.5 млрд. лева. Най-съществен принос има спадът на бизнес депозитите - те намаляват с 649 млн. лева. Възможно е част от фирмите да изтеглили от своите спестявания, за да посрещнат по-високите сметки за енергия, а други да са потърсили по-доходни алтернативи на банковия депозит. 

Спад е отчетен и при влоговете на други финансови предприятия - с 296 млн. лв., както и на сектор „държавно управление“ - със 123 млн. лева. За сметка на това се увеличават се депозитите на кредитни институции - с 457 млн. лв., както и на домакинствата - със 145 млн. лева.

Кредитният портфейл се увеличава с 809 млн. лв. (1.1%) до 75.3 млрд. лв. Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 426 млн. лв., 1.1%), за домакинства (с 301 млн. лв., 1.0%) и за други финансови предприятия (с 81 млн. лв., 1.6%), отчита БНБ.

Секторът остава свърхликвиден - отношението на ликвидно покритие към 30 ноември 2021 г. е 325.4% при 313.5% в края на октомври. Ликвидният буфер е 32.7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 10.1 млрд. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във