Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ИСКАТ НОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИЯ РЕГИСТЪР

Централизираният кредитен регистър, в който се отразяват всички задължения на гражданите й фирмите към банки и лизингови компании, не дава публична информация от август 2005 година. За банките обаче той не е спрял да работи и всекидневно да актуализира информацията си. Нещо повече, някои големи кредитни институции са заявили желанието си да получават по-подробни и подредени по различен начин данни, които да използват при проучването на своите клиенти.
По специално банките искат да имат всекидневен достъп до специализирани бази данни, които да съдържат актуален размер на дълга на клиентите, срочността на ползваните от съответния гражданин или фирма заеми и броя на банки, към които клиентът има задължения. Кредитните институции са пожелали да получат и по подробна информация за качеството на обслужване на кредитите - какъв е размерът на просрочията по тях (ако въобще има такива) и колко време заемът не е обслужван.
Според мениджърите на някои големи кредитни институции получаването на подобна информация ще позволи на служителите по-бързо да разглеждат исканията за заеми и ще направи преценката за платежоспособността на клиента по-точна. По този начин ще бъде намален рискът за банките - от увеличаване на размера на необслужваните заеми, а гражданите и фирмите ще получават по-бърз отговор дали искането им за кредит е одобрено или е отхвърлено.

Facebook logo
Бъдете с нас и във