Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банките и застрахователите си платиха данъците

Приходите в хазната от корпоративния данък на банките и застрахователите в страната нараства. Това се съобщава в  годишния доклад за дейността на Националната агенция за приходите (НАП) през  2017 година. 

Внесеният от финансовите  институции налог възлиза на 222. 2 млн. лева. Това представлява сериозен ръст - с 27%, или  с 47.2 млн. лв. повече, отколкото са платените данъци  през 2016-а. Така през изминалата година постъпленията от банки формират 10.1% от общите приходи от корпоративен данък в България.

Към края на 2016 г. в България са действали  27 банки, като пет от тях са клонове на чуждестранни финансови институции. Общата сума на активите им е нараснала  с 5,2% - до 92,1 млрд. лв. спрямо същия период на 2015 година. Печалбата след данъци на банковата система е в размер на 1.262 млрд. лв., което е с 364 млн. лв. повече спрямо отчетеното  година по-рано и е най-висока за последните пет години, подчертава се в доклада на  приходната агенция.

Основният фактор  за повишаването ѝ през 2016 г. е оптимизирането на административните разходи и свиването на разходите за обезценки, изясняват данъчните.

В края на изминалата година с най-голям ръст на внесения корпоративен данък, в сравнение със същия период на 2016-а,  са били 14 банки. Общият размер на внесения от тях данък е с 47.7 млн. лв. повече в сравнение с предишната година. Към 31 декември 2017 г. с най-голямо намаление на внесения корпоративен данък, в сравнение със същия период на предишната година са четири банки. Общият размер на внесения от тях данък е с 6.2 млн. лв. по-малко в сравнение с миналата година. Данъчните не уточняват обаче за кои точно банки става въпрос.

Корпоративният данък, събран от застрахователните компании, също се е увеличил. През изминалата година дружествата са внесли  36 млн. лв. като  корпоративен данък, което е с 8.5%, или с 2.8 млн. лв. повече от събраното през 2016 година. Този резултат формира 1.6% от общите приходи от корпоративен данък.

От отчета на НАП става ясно още, че към 31 декември 2017-а  23 застрахователни дружества (от общо 45/ са били обложени с по-голяма сума  спрямо предишната година - става дума за  общо  8.5 млн. лв. отгоре.

Нараснал е данъчният принос  и на  най-големите по дял на внесен корпоративен данък платци  -  нефинансовите предприятия.   Към края на изминалата година (2017 г.) отчетените постъпления от корпоративния данък на компаниите възлизат на 1.943 млрд. лева. Това е със 182.3 млн. лв., или 10.4% повече в сравнение със събраното  през 2016 година. Сметката  сочи, че през изминалата година нефинансовите предприятия са внесли 88.2% от корпоративния данък.

Към 31 декември 2017 г. нетните приходи от корпоративен данък на 59 дружества бележат увеличение спрямо същия период на предишната година. Общо сумата е  над 177.3 млн. лева.

"Ръстът на внесения корпоративен данък през отчетния период на тези задължени лица идва от декларирана по-висока данъчна печалба по годишна данъчна декларация и от увеличени авансови вноски в сравнение с предходната година.", пише в отчета на НАП.

Дружествата - нефинансови предприятия с най-голям ръст на внесен корпоративен данък, са от отраслите  "Далекосъобщения", "Добивна промишленост", "Преработваща промишленост", "Електроразпределение", "Производство на ветеринарни продукти", "Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура", "Спомагателни дейности във въздушния транспорт", "Неспециализирана търговия на едро" и "Производство на игри и играчки". 

Facebook logo
Бъдете с нас и във