Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ГУБЯТ ДОХОД ОТ НАД 644 МЛН. ЛЕВА

Звучи невероятно, но е факт: значителна част от парите на банките не им носят доход. Става дума за сумите, които те трябва да поддържат по сметките си в БНБ без да получават лихви по тях - т. нар. задължителни минимални резерви (ЗМР). Според закона за банките, размерът на ЗМР-тата е 8% от сметките и депозитите на гражданите и фирмите в кредитните институции. Тези пари стоят в БНБ с цел да гарантират текущите разплащания на финансовия пазар. Но в същото време въпросните резерви имат и една друга функция. Колкото и странно да е, чрез тях, макар и косвено, се пълни държавният бюджет. Каква е схемата: Централната банка не плаща на банките лихви по ЗМР-тата и не начислява разходи за обслужването им. В същото време точно с тези пари тя купува валута, която инвестира в депозити в чуждестранни банки или в чуждестранни ценни книжа, които й носят доходи. Така задължителните минимални резерви формират голяма част от приходите на БНБ. А превишението на приходите над разходите си Централната банка внася всяка година в бюджета. С други думи, през ЗМР-тата клиентите на банките, без дори и да подозират, осигуряват допълнително финансиране на държавната хазна, което през тази година е 170 млн. лева. Толкова се очаква да бъде и през следващата, според бюджет 2004 на БНБ.Статистиката на Централната банка показва, че към 24 октомври 2003-а кредитните институции са блокирали като задължителни минимални резерви 644 млн. лева. Това са пари, които клиентите са поверили на банките и по тях получават лихви между 1.5 и 6% в зависимост от срока и вида на депозита или сметката. Излиза, че задължителните минимални резерви не само не носят доходи на кредитните институции, но и ги принуждават да правят разходи.Проблемът със задължителните минимални резерви винаги е бил болна тема за банките. През 1997 г. размерът им бе 11 процента. През 1999-а БНБ го намали на 8% - идеята бе с освободените по този начин средства да се стимулира кредитирането. Но и това ниво на ЗМР днес се оказва ограничител за дейността им.Според председателя на Асоциацията на търговските банки Димитър Костов, поддържането на тези задължителни резерви пък води до увеличаване на лихвата по кредитите - минимум с 0.5 процентни пункта. Разбира се, това оскъпяване би могло да бъде избегнато, ако банките получаваха доход от парите, които държат по ЗМР в Централната банка. Така ме си струва управителният й съвет да обмисли различните възможности за това.Според някои финансисти БНБ би могла да позволи на кредитните институции да блокират при нея държавни ценни книжа или облигации на първокласни финансови институции и фирми, чийто рейтинг е минимум AA-, вместо да държат пари като задължителни минимални резерви. За разлика от парите по безлихвените сметки в БНБ, ценните книжа, блокирани като задължителни минимални резерви, ще носят на банките доход, който ще надхвърля разходите им по депозитите и сметките на граждани и фирми. Това ще създаде предпоставки банките да намалят (макар и не много) лихвите по заемите, които предоставят, и по този начин ще увеличат достъпа до кредити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във