Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ДОКАРАХА ДЪРЖАВАТА ДО ПЛЮСА

Общият платежен баланс на България, който отразява валутните приходи и разходи на държавния и частния сектор, през 2002 г. ще е положителен, показват данните на БНБ от края на октомври. Според статистиката на Централната банка, за десетте месеца на изминалата година в държавата са влезли с 561 млн. щ. долара повече, отколкото е валутата, която е изтекла от нея. Този факт заслужава внимание, като се има предвид, че в края на октомври 2001 г. това салдо е било отрицателно - минус 76 млн. щ. долара.Но резултатът за 2002-а е оптимистичен само на пръв поглед. Достатъчно е да се каже, че той се дължи изцяло на ниските лихви на международните пазари. Те принудиха банките да върнат в страната 351 млн. щ. долара, депозирани в чуждестранни кредитни институции. Туризмът също има съществен дял за увеличаване на валутните постъпления в страната. Чистите приходи от тази дейност надхвърлят 691 млн. щ. долара, със 73 млн. щ. долара повече в сравнение с резултатите от края на октомври 2001 година. Но добрите новини като че ли свършват дотук.Салдото от транспортни услуги е отрицателно - с 40 млн. щ. долара. Преките инвестиции в страната, които в края на октомври 2002 г. са 390 млн. щ. долара, са със 104 млн. щ. долара по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Резултатът е логичен като се има предвид, че се провалиха двете големи приватизационни сделки - за БТК и за Булгартабак. Както се вижда от числата, кабинетът не е успял да създаде и подходяща бизнессреда, която да привлече чуждестранни бизнесмени, склонни да инвестират на зелено. Липсата им е особено обезпокоителна, като се има предвид, че след приключването на приватизацията държавата ще разчита най-вече на капитали, които ще създават нови производствени мощности. Но за да бъдат привлечени те, освен фискална стабилност в България трябва да се установят ниски данъци, ефективна администрация и работеща съдебна система - все условия, които в момента липсват в страната.Производственият сектор също е длъжник по отношение на валутните приходи. Достатъчно е да се отбележи, че към края на октомври 2002 г. търговският дефицит е бил около 1.1 млрд. щ. долара, а износът на стоки е едно от най-сигурните пера за валутни постъпления в страната. Надежда за подобряването му все пак има. Според данните на БНБ, в сравнение с 2001 г. износът се е увеличил с 5.2%, докато вносът е отбелязал далеч по-малък ръст (1.2 процента). Вследствие на това и външнотърговският дефицит към края на октомври 2002-а е със 156 млн. лв. по-малък в сравнение със същия период на 2001 година. В крайна сметка държавната политика трябва да се насочи към стимулиране на експортноориентираните предприятия и на туризма, за да може след две-три години общото валутно салдо от тези две дейности да е положително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във