Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИРАНЕТО НА ДРЕБНО В БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ

Голямата конкуренция и борбата за клиенти карат банките по света да предлагат пакети от услуги с разни екстри. Ако искат да запазят добрите си клиенти, и българските кредитни институции би трябвало да отворят торбата с примамките, но много малко от тях го правят. Много чуждестранни банки например таксуват първокласните си клиенти със символични цени по най-често извършваните от тях операции. Но това не е новост и за българския банков пазар. Главната цел обаче е да се осигурява пълно банково обслужване, необходимо за бизнесдейността на клиентите им. Това са големи фирми със служители от неколкостотин души. Не е за пренебрегване и фактът, че това са потенциални ползватели на банкови услуги. Дори банките поставят изискване заплатите на служителите да се изплащат чрез нейни дебитни карти или сметки, за да получи предприятието привилегировани услуги. По този начин кредитните институции привличат нови клиенти и наблюдават постоянно платежоспособността им.
Погледнато от страна на фирмата, мениджърите им също са заинтересовани да направят живота на своите работници по-лесен. Ако целта не може да стане непременно с увеличаване на заплатите, то тогава те биха могли да лобират в тяхна полза пред банките.
Как може да се постигне това в българските условия? Един пример е жилищното кредитиране. Никой не отрича, че банките отбягват да отпускат дългосрочни заеми или регламентът по тях е прекалено тежък и трудноизпълним за изтънелия джоб на българина. За да защити интересите на своя служител и едновременно с това да реши проблемите си с текучеството например, работодателят може да се договори с обслужващата го банка за отстъпки при отпускането на подобни кредити. Предприятието е в състояние да гарантира за своите служители, като постави определени условия пред тях. Кредитната институция пък ще спечели достатъчно от лихви. Възможно е това решение да не е най-сполучливото за задържане в предприятието на водещите специалисти, но подобни механизми почти винаги са необходими.
Най-често предлаганите облаги за служители на корпоративни клиенти от българските банки се изразяват в ползване на овърдрафт (малък краткосрочен кредит) по дебитна карта и предоставяне на потребителски кредити. Изискването е изплащането на работните заплати да се извършва с посредничеството на съответната кредитна институция. В БИОХИМ, SG ЕКСПРЕСБАНК, БУЛБАНК и Банка ДСК това условие е валидно, ако искате да получите потребителски заем. Особено интересно е предложението на Обединена българска банка, която осигурява за служители на свои корпоративни клиенти ползването на кредитна бизнескарта Eurocard/MasterCard или Visa. Необходимата сума за гарантиране на вземането по нея се обезпечава от работодателя. Това е голямо удобство за работещите в такива институции, които често пътуват служебно, а защо не и по лични дела извън страната. За тях отпада изискването да поддържат гаранционен депозит от 5000 щ. долара.
Интересно е предложението и на БИОХИМ, която предлага ползване на овърдрафт по картова сметка до 90% от депозираните левови средства. Те могат да бъдат собственост на трето лице, достатъчно е то да е дало съгласието си за тази операция. Същата банка предлага и издаването на дебитна бизнескарта, която позволява ползвателят й да се разпорежда с фирмени сметки, като за всеки отделен служител може да се договори различен лимит на ползването й.
Друга услуга за служителите на корпоративните клиенти е плащането на електричество, вода, парно по телефон или чрез банкомат. Този продукт обаче може да се ползва от всички, които притежават дебитни карти и желаят да се включат в системата. Уреждането на сметки за тези обществени услуги по телефона засега се предлага само от две финансови институции - България Инвест и ПИБ.
Изводът, който може да се направи, е, че повечето български банки не проявяват голям интерес към служителите на своите корпоративни клиенти. Констатацията звучи малко парадоксално на фона на изказванията на мениджърите им, които твърдят, че ръководените от тях кредитни институции се ориентират към банкиране на дребно. Много по-лесно това би станало практика у нас, ако те се насочат към служителите на своите фирми, които обслужват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във