Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКЕРИТЕ ИСКАТ ЗАКОНЪТ ДА СТИСНЕ ДЛЪЖНИЦИТЕ ЗА ГЪРЛОТО

Банкерите не кредитират, пищят от три години политици и бизнесмени.


Я се опитайте да си извадите изпълнителен лист и да си съберете парите или да реализирате обезпечението си от нередовен длъжник със съдия-изпълнител. Тогава ще разберете за какво става дума, мърморят банкерите. Според тях основни редакции трябва да претърпи Гражданскопроцесуалният кодекс, тъй като именно неговите текстове регламентират реда за удовлетворяване на кредиторите. Асоциацията на търговските банки е изготвила цял куп предложения за промени в ГПК, които ще бъдат дискутирани на 16 ноември в НДК. Казано директно, целта е да се ускорят процедурите за събиране на вземанията от длъжниците по съдебен ред и да се увеличат правата на кредиторите, които при тези случаи сега са в почти безпомощно положение.


АТБ иска съдът да се произнася по молбите за издаване на изпълнителен лист по чл. 237 от Гражданскопроцесуалния кодекс до седем дни от подаването им, а самият изпълнителен лист да се получава в рамките на максимум още една седмица. Днес тази операция отнема средно около месец.


Банките настояват да се измени и процедурата за обжалване на съдебните определения за изпълнителни листове. В момента седемдневният срок за обжалване тече от деня на постановяване на определението, а не от деня на уведомяване на кредитора. И ако той случайно не успее навреме да научи датата, на която съдът е отхвърлил молбата му за издаване на изпълнителен лист, пропуска и срока за обжалване. А длъжникът съответно черпи, когото трябва. Ето защо АТБ предлага въпросният седемдневен срок да тече от датата, на която кредиторът е бил официално уведомен за решението на съда.


Друго предложение на банковата асоциация е да се даде възможност на кредитора да поиска от съда да наложи запор или възбрана върху активите на длъжника още преди срещу него да бъде изваден изпълнителен лист. Така той доста по-трудно ще може да увреди интересите на този, който му е отпуснал заема.


Банките само ще спечелят, ако се въведат и конкретни срокове, в които съдия-изпълнителят да е задължен да извърши всички необходими действия за събиране на вземанията на кредиторите. Досега такива липсваха и кредиторите бяха оставени на милостта на съдия-изпълнителите, които решаваха отделните случаи по съвест, по целесъобразност или по други подбуди.


Това са само част от исканията на АТБ за промени в ГПК. Ако те бъдат приети, ще вгорчат живота на недобросъвестните длъжници, но ще улеснят банките и ще стимулират кредитирането.

Facebook logo
Бъдете с нас и във