Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банкери с обещаващи прогнози за селското стопанство

Селското стопанство е сред секторите, които имат най-обещаваща перспектива за развитие в дългосрочен план, но реализацията й зависи от изпълнението в разумни срокове на редица мерки. Това пише в секторен анализ за развитието на селскостопанския сектор представен от главния икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов. Според него такива мерки са преориентирането на значителната подкрепа, която селското стопанство получава от публичния сектор, към повече участници и сегменти, за да се повиши конкурентоспособността и да се помогне на повече селскостопански производители да преминат към производството на продукти с по-висока добавена стойност. Ще бъде важно също така публичния сектор да създаде предпоставките, необходими за значително увеличаване на инвестиции, за да се ускори въвеждането на нови технологии и производствени практики, и така да се стигне до появата и налагането на повече нови местни търговски марки, които бързо да получат признанието на клиентите не само на национално, но и на международно равнище. Очакванията на експерта са именно в тези посоки да бъде насочена сумата от 19 млрд. лева национални и европейски субсидии за програмния период 2014-2020 година.

Благоприятна прогноза

Селското стопанство е сред малкото сектори в икономиката, които не само отчитат добри резултати в последните десет години, но имат добра перспектива и занапред, се посочва в анализа. Положителната представа се подкрепя от благоприятните природни условия, силните връзки със вертикално интегрирания сектор за производство на храни и напитки, наличието на добри традиции в някои сегменти и много силните финансови показатели, сред които се откроява солидната международна търговска позиция и високата профитабилност на сектора. Всичко това сочи, че българското селско стопанство е в добра позиция да се възползва от очакваното значително увеличение на световното търсене. Проучване, направено от PWC, показва, че в сравнение с нивото от 2005 г. световното селскостопанско производство трябва да нарасне с една трета през 2030 г. и две трети през 2050 г., за да се справи с нарастващото световно население. Нарастващите доходи и намаляващата бедност в световен мащаб се очаква допълнително да увеличат стимулите за сектора от страна на търсенето.

Банките ще подкрепят ръста на сектора

Нуждата от нови инвестиции, все още слабото проникване на кредитирането и експертизата, с която разполагат банките по отношение на управлението на еврофондовете, правят финансовите институции естествен партньор в развитието на селскостопанския сектор.

"За банките и други институционални инвеститори селското стопанство е особено обещаващо, тъй като се характеризира със сравнително ниска финансова задлъжнялост, което означава, че бъдещото проникване на кредит вероятно ще продължи с по-бързи темпове в сравнение с останалата част от икономиката", посочи Кристофор Павлов.

Той се позова на данни от източници от сектора, които отчитат дела на трактори и комбайни на възраст над десет години, на 79% и 76% от общия брой, а темпът на обновяване на оборудването в сектора се оценява на около 2% годишно. Разширяването на напоителната инфраструктура - ключова мярка за противодействие на сушите - значително изостава от темповете в Централна и Източна Европа.

"Но това е само малка част от това, което е необходимо, оставяйки значителна възможност за увеличаване на експозицията на банковия сектор и други източници на финансиране за сектора. Като минимум инвестиционните нужди също трябва да включват разширяване на мащаба на хладилните, складовите, опаковъчните и логистичните съоръжения, необходими за стимулиране на капацитета на сектора да изнася по-големи обеми на продукция", смята Павлов.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във