Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банката на Русия намали ОЛП за шести пореден път до 6% годишно

Банката на Русия, на първото заседание на Съвета на директорите си за тази година, понижи основния лихвен процент за шести път подред - с 0,25 процентни пункта до 6% годишно и наблегна върху възможността за по-нататъшно намаляване, което да се осъществи на някое от следващите заседания на борда, съобщават от регулатора. "Забавянето на инфлацията е по-бързо от прогнозираното. Инфлационните очаквания на населението и ценовите очаквания на предприятията като цяло остават стабилни", уточняват още от ЦБР.

Темпът на растеж на руската икономика се е увеличил през втората половина на 2019 г., отчита регулаторът, като посочва, че "ако ситуацията се развие в съответствие с основната прогноза, Банката на Русия вижда едно по-нататъшно намаляване на ОЛП на следващите срещи".

Решението на Банката на Русия да понижи основния лихвен процент създава условия за понижаване и на цената на кредитите и на дохода по депозитите, се казва в прессъобщението. "Решението за намаляване на основния лихвен процент създадоха условия за по-нататъшно снижаване на лихвите по депозитите, както и на пазарната цена на корпоративните и ипотечните заеми", пише в съобщението.

Същевременно РЦБ регистрира постепенно забавяне и на растежа на потребителското кредитиране, най-вече заради по-строгите изисквания към отпускането на подобно финансиране. "Потребителското кредитиране постепенно се забавя до голяма степен заради затягането на неценовите условия под влияние на макропруденциалните мерки", се казва в изявлението на регулатора.

От октомври 2019 г. Централната банка задължава трезорите да вземат предвид нивото на дългово натоварване на кредитополучателя при издаване на необезпечени заеми. В зависимост от този показател колкото по-голяма е ресковата премия, която се начислява, толкова повече капитал трябва да резервират банката срещу разрешените заеми, което прави подобно кредитиране по-малко изгодно.

През януари тази година Централната банка вече отбеляза намаляване на дела на заемите, отпуснати на най-задлъжнялите борчлии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във