Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банка Пиреос България излезе от списъка на банките-попечители

Комисията за финансов надзор и Българската народна банка се съгласиха Банка Пиреос България да бъде изключена от списъка на банките-попечители на фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Това е станало по искане на финансовата институция, става ясно от решение на КФН от 2 февруари.

Към настоящия момент "Банка Пиреос България" не е банка-попечител на нито един от фондовете и нейното изключване от списъка няма да се отрази на надлежното съхраняване на активите на пенсионните фондове, уточняват от регулатора.

Решението бе взето, след като подуправителят на Централната банка, ръководещ управление "Банков надзор", Димитър Костов е изпратил до Комисията за финансов надзор за съгласуване заявление от "Банка Пиреос България" за изключването ѝ от списъка на банките-попечители съгласно разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Условията и редът за включване и изключване на банките в списъка според КСО са уредени в Наредба № 36 на БНБ за банките-попечители. Като едно от основанията за изключване на банка-попечител от списъка е постъпването на искане от нейна страна, а "Банка Пиреос България" е заявила такова искане на 15 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във