Банкеръ Daily

Заради покупката на "Societe Generale Експресбанк"

"Банка ДСК" вдига капитала си с 600 млн. евро

"Банка ДСК"  ще увеличи капитала си с 600 млн. евро. Вече е насрочено общо събрание на акционерите, което да утвърди  това решение. Но то,  макар и важна,  е  чисто процедурна формалност, защото "Банка ДСК" е еднолична собственост на унгарската "Банка ОТП".

Същественото в случая е, че това увеличение на капитала е индикатор за цената, която  "Банка ДСК" ще плати, за да придобие  "Societe Generale Експресбанк" от френската "Societe Generale". Съобщението за тази сделка бе огласено  на 2 август 2018-а едновременно и от френската  Societe Generale,  и от унгарската OTP Bank Plc. (Банка ОТП). В него изрично се подчертава, че:”Банка ДСК"  ЕАД -  българското дъщерно дружество на "Банка ОТП", подписа договор за придобиване на 99.74% акционерно участие в "Societe Generale Експресбанк" АД (SGEB), българското дъщерно дружество на "Сосиете Женерал Груп" и другите местни дъщерни дружества, притежавани от SGEB.

Финансовото приключване на сделката се очаква да стане през последното тримесечие на 2018 г., при условие че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения. Паралелно с тази сделка "Сосиете Женерал" и "Банка ОТП" обсъждат сключване на споразумение за услуги, което ще обхване предоставянето на взаимни услуги в различни области (включително, но не само - инвестиционно банкиране, капиталови пазари, финансиране и глобално транзакционно банкиране) в Албания, България, Хърватска и Унгария.

От цитираното  съобщение става ясно, че именно “Банка ДСК” ще плати за покупката на “Societe Generale Експресбанк” и за притежаваните от нея фирми в България. Явно предстоящото увеличение на капитала на "Банка ДСК" с 600 млн. евро има за цел да финансира именно това плащане, независимо че "Банка ДСК" разполага с около 1.7 млрд. лв. ликвидни средства извън БНБ и със собствен капитал от около 1.4 млрд. лева. Привличането на допълнителните средства за капитала обаче явно се налага, тъй като евентуалният процес на консолидация и поглъщане на “Societe Generale Експрессбанк” от "Банка ДСК" ще е доста сложен и продължителен. Според някои оценки той може да отнеме около две години, а през този период "Банка ДСК" трябва да разполага с достатъчно капитал, за да покрива рисковете от собствените си активи.

Евентуалната консолидация значително ще засили позициите на "Банка ДСК" на българския пазар. В съобщението на "Банка ОТП" за сделката се посочва, че: "С пазарен дял от приблизително 6.7% "Societe Generale Експресбанк" е седмата по големина банка на българския банков пазар и като универсална банка е активна както в сегмента за банкиране на дребно, така и в бизнес сегмента. В резултат на придобиването "ОТП Груп" ще засили още повече пазарната си позиция в България.”

Ще допълним, че според последните данни от статистиката на БНБ  по общ размер на актитвите си "Банка ДСК" и "Societe Generale Експресбанк" са на първо място в банковия ни сектор с общо балансово число от 19 млрд. лв. - около 19% от всички банкови активи у нас. В други сфери на банковия бизнес - като потребителско и жилищно кредитиране и депозити на гражданите, обединеният дял на “Банка ДСК” и на “Societe Generale Експресбанк” е  още по-висок.

Според някои финансисти обаче консолидацията не е задължителен финал на сделката по придобиването на "Societe Generale Експресбанк" от "Банка ДСК". Експерти не изключват и вариант  закупената банка да бъде запазена като самостоятелна юридическа единица и дейността й да бъде фокусирана върху корпоративното банкиране. Кой от двата пътя - на консолидацията или на запазването на две  самостоятелни структури, ще бъде избран, зависи от собственика на "Банка ДСК" - унгарската "Банка ОТП". Независимо от това обаче след сделката "Банка ДСК" ще се превърне в най-мощната кредитна институция в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във