Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКА ДСК УВЕЛИЧАВА ЗАПЛАТИТЕ

Управителният съвет на Банка ДСК ще обсъди възможността за увеличаване на основните месечни работни заплати на служителите си. Изготвят се няколко варианта за повишаване на възнагражденията, които ще бъдат включени в проекта за бизнесплан на банката за 2001 година. Той трябва да бъде приет от управителния съвет и след това да бъде одобрен от надзорния съвет на кредитната институция.
В момента нашите служители получават едни от най-ниските заплати във финансовокредитната ни система - съобщи за в.БАНКЕРЪ Виолина Маринова, изпълнителна директорка на Банка ДСК. - Дори от БНБ ни обърнаха внимание, че трябва да ги увеличим, твърди Маринова.
Според нея средната месечна брутна работна заплата в Банка ДСК от началото на 2000 до края на ноември е 296 лева. Тя се формира от основна месечна работна заплата, която е 240 лв., и надбавка за прослужени години - около 20% от основната месечна работна заплата.
През ноември дадохме на служителите тринайста заплата, която в отчета за приходите и разходите е прибавена автоматично към месечното им възнаграждение. Затова се получава, че за този месец работещите в банката са получили средно по 580 лева. Но за цялата 2000 г. средния размер на възнагражденията няма да надхвърли 360 лв. месечно. А това е доста по-малко в сравнение с останалите големи банки, обясни Маринова.
Според нея заплатите в Банка ДСК трябва да бъдат увеличени, за да може тя да съхрани кадрите си. От 1997 до края на 2000 г. ръководството на кредитната институция е съкратило персонала от 8000 до 5500 души, включително и 1500 новоназначени служители - предимно млади хора.
Но за да ги задържим, трябва да им предложим адекватно възнаграждение, заяви изпълнителната директорка на Банка ДСК. Според нея работещите в кредитната институция напълно са заслужили увеличение на заплатите. Докато през 1997 г. много от клоновете ни бяха на загуба, сега няма регионална структура, която да не отчита положителен финансов резултат, твърди Виолина Маринова.
Именно този показател е имал най-голяма тежест, когато ръководството на банката е определяло премиите за постигнати резултати, раздадени през декември. В най-печелившите клонове сумата е достигнала до четири месечни брутни работни заплати.
Ако управителният съвет на Банка ДСК убеди надзорния й съвет в необходимостта основните заплати да бъдат повишени, това ще увеличи както абсолютния размер на надбавката за прослужени години, така и на премиите за успешно свършена работа през годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във