Банкеръ Daily

Финансов дневник

"Банка ДСК" стана на 69 години

Централата на банката е разположена в сграда на улица "Московска" №19, част от улицата е покрита с прочутите жълти павета

На днешния ден през 1951 г. правителството обединява Пощенска спестовна каса с национализираните по-малки кооперативни банки и земеделски кредитни кооперации и създава Държавна спестовна каса (след 1999 г. "Банка ДСК") - първата за времето си влогонабирателна и кредитна институция за гражданите.

Пощенска спестовна каса е българска държавна банка, чиято централа е в София. Тя функционира между 1895 и 1951 година, когато става основата на новообразуваната Държавна спестовна каса, специализирана в работата с дребни клиенти. До 1971 година ДСК се ръководи от Министерството на финансите, а след това - от Българска народна банка.

През 1998 г. ДСК е преобразувана в търговска банка, а година по-късно - в еднолично акционерно дружество с държавно имущество и приема сегашното си име. Тя е една от последните приватизирани държавни банки. През 2002 г. акционерният капитал на "Банка ДСК" става собственост на "Банкова консолидационна компания" АД, а през 2003 г. след успешна приватизационна процедура, "Банка ОТП" - Унгария, най-динамично развиващата се европейска банкова група, става едноличен собственик на "Банка ДСК".

"Банка ДСК" продължава да се разраства в България. На 27 февруари БНБ разреши преобразуването на "Експресбанк" АД чрез вливане в "Банка ДСК" ЕАД, която става универсален правоприемник на "Експресбанк" АД, която се прекратява без ликвидация. Това е последната стъпка от интеграцията на двете банки, които до момента работеха като две отделни юридически лица. Ребрандирането на клоновата мрежа на "Експресбанк", както и миграцията на някои от трансакционните услуги вече са факт. Ако всички процеси текат плавно и ефективно, новата обединена банка ще заработи в средата на 2020 година.

Така новата обединена банкова група ще се доближи до челната позиция по размер активи, ще бъде лидер по размер на депозити и кредитен портфейл, ще разполага с най-голямата клонова мрежа и иновативни канали за банкиране.

"Банка ДСК" предлага пълния пакет от банкови услуги и продукти, включително индивидуално банкиране, корпоративно банкиране, частно банкиране, дебитни и кредитни карти, потребителски кредити, жилищни кредити, ипотечни кредити и други.

Централната администрация на банката е разположена в сграда на улица "Московска" №19, построена през 1914 година по проект на архитектите Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков за тогавашната Софийска банка.

Групата "ДСК" има дъщерни компании в различни дейности: пенсионно осигуряване (ПОК "ДСК - Родина"), застраховане и лизингова дейност ("ДСК Лизинг", "ОТП Лизинг"), управление на активи и договорни фондове - ("ДСК Управление на активи"), охранителна дейност - ("ДСК - Транс Секюрити"), туристически услуги - ("ДСК-ТУРС"), търговски факторинг - ("Експрес Факторинг") и Регионален фонд за градско развитие.

Иновативни канали и високотехнологични решения

"Банка ДСК" разполага с високотехнологични офиси с пълно дигитално обслужване. Преди две години, в тях е въведен изкуствен интелект чрез първия хуманоиден робот консултант Pepper. Платформите за електронно и мобилно банкиране на "Банка ДСК" - "ДСК Директ" и DSK Smart, както и приложението за подписване на преводи и документи онлайн DSK mToken, се превръщат във все по-предпочитани канали за онлайн банкиране. С тях потребителите имат бърз, лесен и удобен достъп до наличност и движения по сметки, извършване на преводи, промяна на лимити по дебитни карти, създаване на виртуална карта, заявяване на кредитни продукти, плащане на битови сметки и редица други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във