Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКА ДСК ПРОДАДЕ ДЪЛГА НА ФАЛИРАЛАТА БИЗНЕС БАНКА

Банка ДСК е продала на американската компания Ел Ен Си Рикавъри Фънд вземането си от фалиралата Бизнес Банка, което надхвърля 16 млн. лева. Мениджърите на Банка ДСК отказаха допълнителна информация, но финансисти твърдят, че американците са платили за него над 1.6 млн. г. марки (или малко над една десета от дълга). Постигнатата договореност е изгодна, като се има предвид, че шансовете на Банка ДСК да получи някакви пари от фалиралия си длъжник са нулеви. Въпреки че вземането й е обезпечено с акции на Бизнес Банка в Ангора АД. Дружеството обаче не съществува от 1999 година. Тогава синдикът на фалиралата кредитна институция Иван Панчев го раздели на две части - Амтеко и Ангора 99, като Бизнес Банка стана собственик на 99.9% от капитала и на двете нови фирми. Така акциите на Ангора АД, които притежава Банка ДСК, се превърнаха просто в къс ненужна хартия. Активите, останали от бившата Бизнес Банка, пък до края на годината ще станат собственост на Агенцията за държавни вземания. Вторият търг за продажбата им бе насрочен за 12 ноември, а оценката им е определена на 9.038 млн. лева. Наддаването на въпросния търг трябваше да започне от 7.23 млн. лв. - 80% оценката на активите. Като победител се сочеше Агенцията за държавните вземания, ръководена от Александър Раков, която има да си взема от Бизнес Банка над 8.5 млн. лева. Уловката обаче е, ако на търга не се яви купувач. Тогава агенцията може директно да се обърне към съда и да поиска активите на банката да й бъдат прехвърлени.Александър Раков очевидно се е изхитрил след неуспешните си до момента опити с някои банки и е избрал този вариант, за да прибере остатъците от имуществото на Бизнес Банка. Той не е изпратил свои подчинени да участват на търга и два дни по-късно (на 14 ноември) е поискал от софийския градски съдия Алексей Иванов да прехвърли активите на фалиралата банка на Агенцията. Ако магистратът удовлетвори молбата на Раков, акциите на банката в Ангора 99 и Амтеко ще станат държавна собственост. При това положение логичният въпрос е защо американската компания Ел Ен Си Рикавъри Фънд е купила вземането на Банка ДСК от Бизнес Банка. Инвеститорът не може просто така да си прибере част от активите на фалиралата кредитна институция. Освен ако американците не решат да претендират по съдебен ред за част от активите на Ангора 99 и Амтеко като дружества, които са наследници на прекратеното Ангора АД.Според някои финансисти, Ел Ен Си Рикавъри Фънд ще извлече ползи от сделката, дори и да не претендира за част от активите на Ангора 99 и Амтеко. Служители на Банка ДСК, които са се занимавали със сделката, твърдят, че според законите на някои щати, фирма, която е откупила трудносъбираем дълг, може да приспадне номиналната му стойност от приходите си и така да спести данъци. Ако това е истина, сделката с Банка ДСК е доста изгодна за американската компания. Тя ще плати над 1.6 млн. г. марки, но ще може да намали приходите си с валутната равностойност на 16 млн. лева - размера на дълга на Бизнес Банка, който е откупила от Банка ДСК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във