Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКА ДСК ПРЕДЛАГА ТАЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ОРЪЖИЯ

От средата на тази седмица в осемдесет клона на Банка ДСК миньори, летци, железопътни работници и всички останали, които полагат първа и втора категория труд, могат да подадат заявленията си, че желаят работодателите им да ги осигуряват в Спестовна кооперативна пенсионноосигурителна компания Родина.


Сътрудничеството между Банка ДСК и СКПОК Родина има и друга насока. Пенсионното дружество влага част от активите си в кредитната институция, осигурявайки й дългосрочен финансов ресурс. Според Закона за допълнително пенсионно осигуряване СКПОК Родина може да остави на депозит в банки не повече от 5% от активите си. Поне 50% от тях обаче трябва да са вложени в държавни ценни книжа, които компанията може да закупи през Банка ДСК. Тази операция ще донесе на банката приходи от такси и комисиони. Друг финансов инструмент, в който пенсионните фондове могат да влагат до 10% от активите си, са ипотечните облигации, които според председателя на управителния съвет на Банка ДСК Спас Димитров ще се появят на българския капиталов пазар до няколко месеца. Те са по-доходни от държавните ценни книжа, но и носят по-висок риск. Инвестицията в тях обаче ще позволи на СКПОК Родина да увеличи годишния доход от активите си, който към момента е 14 процента. Що се отнася до риска, който носи инвестицията в ипотечни облигации, той може да бъде чувствително намален, като се има предвид, че Банка ДСК и Българо-американската кредитна банка - основни акционери в пенсионното дружество, са отпуснали около 90% от ипотечните кредити на нашия пазар и могат да консултират осигурителите точно в какви ипотечни облигации да инвестира.

Facebook logo
Бъдете с нас и във