Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКА ДСК НЕ ДАВА ДИВИДЕНТ

Тихо, спокойно и встрани от медийния интерес общото събрание на Банка ДСК си свърши работата на 11 март. Всъщност неговата работа е много далеч от общоприетите представи за събрание на акционерите на голяма кредитна институция. Факт е, че от ноември 2003 г. Банка ДСК е еднолична собственост на унгарската банкова група ОТР. Ето защо в деня на годишното общо събрание на банката присъства един представител от висшето ръководство на унгарския собственик, който разговаря с ръководството на българската кредитна институция по отчета му за изминалата година и подписва необходимите документи за решенията по точките от дневния ред. С това всичко приключва.
И така, решението на общото събрание е цялата печалба на Банка ДСК за 2007-а в размер на 185.5 млн. евро да остане като част от собствения й капитал. Нито стотинка няма да бъде отделена за дивидент. С това решение ОТР дава възможност на българската кредитна институция да поддържа активна политика за ръст в кредитирането. Грубите изчисления показват, че при сегашните изисквания за капиталова адекватност увеличението на собствения капитал със 185.5 млн. лв. позволява на банката да отпусне нови потребителски и необезпечени с имоти фирмени кредити за малко повече от 1.5 млрд. лв. или нови ипотечни заеми за над 3 млрд. лева. С други думи, само в резултат на този акт на общото събрание банката ще може да увеличи кредитният си портфейл минимум с 23 процента.
Вторият важен ефект от решението на едноличния собственик на българската кредитна институция е, че той не изтегля от нея ликвидност и не изнася валута от страната.
Третият ефект е, че ОТР оставя в Банка ДСК т.нар. дълги пари. Защото няма по-дългосрочни средства от капитала. Това на свой ред ще позволи на кредитната институция да предостави повече на брой и по-големи като размер дългосрочни инвестиционни заеми. С две думи, с решенията, взети на общото събрание, унгарците създадоха условия Банка ДСК да запази водещите си позиции в българския банков сектор и да се опита да стане най-голямата кредитна институция в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във